Mis Loom on ANK?

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium
Algus: 01.01.2011
Lõpp: 31.12.2011

Projektijuht: Karin Tõnts

 

“Mis loom on ANK?” on projekt, kus juhatuse liikme Karin Tõnts eestvedamisel ja koostöös 15 üliõpilasega tolleaegsetest TÜ Narva Kolledzist, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast ja Tallinna Pedagoogilisest Seminarist külastati suurt osa Eesti noortekeskustest ja saadi esmakordselt hea statistiline materjal ja fotoülevaade noortekeskuste hetkeolukorra kohta.

Projekt keskendus Eestis hetkel töötavate ANK`ide olukorra kaardistamisele, et selgitada välja, millistel alustel keskused töötavad, millised on keskuste töövormid, milliseid erinevaid nimetusi kasutatakse ja millistel põhjusel?

Uuriti, kuidas keskused ennast ise määratlevad, kuidas neid näevad teiste noortekeskuste esindajad ja noored. Milliseid teenuseid keskused pakuvad, millised on vajadused ja arengusuunad.  Koguti vajalikud statistilised andmed keskuste suuruste, pakutavate teenuste, külastajate, töötajate ettevalmistuse, kohustuste ja töötasude osas.

Lisainfo: juhatus@ank.ee