Mõjutusvahendite kohaldamisoskuse suurendamiseks piirkondlike seminaride korraldamine

Rahastaja: Eesti Noorsootöö Keskus
Algus: 01.01.2013
Lõpp: 31.12.2013

Saadud toetus: 11691,00

Projektijuht: Natali Käsk

MTÜ Avatud Noortekeskuste Ühendus koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega korraldas veebruaris ja märtsis 2013 neljas Eesti piirkonnas seminari teemal „Koostöövõrgustiku tõhustamine töös abivajava noorega“, mis oli suunatud mõjutusvahendite ringi suurendamisele ja võrgustiku arendamisele töös abivajavate noortega.

Seminaril keskenduti heade praktikate tutvustamisele mõjutusvahendite kohaldamisel, olemasolevate koostöövõrgustike tugevdamise võimalustele kogukonnas ning koostöö soodustamisele erinevate partnerite vahel. Seminaridest võttis osa kokku 167 inimest, kelle seas oli esindajaid maa- ja kohalikest omavalitsustest, avatud noortekeskustest ja noorteühingutest, haridusasutustest (lasteaedadest kõrgkoolideni), politsei-, vangla- ja kriminaalhooldusasutustest, sotsiaalkeskustest, kultuurimajadest, vabaühendustest laiemalt.

Seminaride avaettekannetega astusid üles Tiina Kallavus, Pille Isat ja Tiina Kangro.

Lisainfo: juhatus@ank.ee