MoNo Bussi äriplaani koostamine

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Algus: 01.01.2012
Lõpp: 31.12.2012

 

Projektijuht: Triin Raudoja

 

Projekti eesmärk oli luua MoNo bussi äriplaan, mille rakendamisel suudetakse hiljem iseseisvalt majandada ja muuta nn. MoNo Bussi tegevus jätkusuutlikkuks.

Mobiilne noorsootöö on avalikus ruumis noortega kontakti loomine ja erinevate tegevuste pakkumine. Käesolev äriplaani koostamise projekt keskendus suunale, mille eesmärgiks on viia noorsootöö maapiirkondadesse üle Eesti vastavalt sisustatud bussi kujul.

Projekti tulemusel koostati äriplaani finantsosa, mis sisaldas MoNo Bussi soetamise ning sisustamisega seotud kulutusi ning näitas täpselt ära, kuidas seda projekti hoida jätkusuutlikkuna minimaalsete püsikuludega; määratleti äriplaani sisu (uue teenuse sisu iga tegevuse eesmärgid). Äriplaani koostamisel arvestati, et teenus oleks kättesaadav nii rahalises kui ka logistilises mõttes kogu Eestis ja eelkõige maapiirkondades. Äriplaani eesmärgiks oli läbi MoNo Bussi parendada noorte elu ja soodustada arengut, aidates noortel püstitada eesmärke ning kasutada nende saavutamiseks noores endas peituvaid ressursse.

Lisainfo: juhatus@ank.ee