Noor tänavalt töötegijaks

Rahastaja: Haridusministeerium
Algus: 01.01.2005
Lõpp: 31.12.2005

Saadud toetus: 10 775,00

Proejktijuht: juhatuse liige Marika Markus

 

Projekti “Noor tänavalt töötegijaks” raames toimus 25 koolitust 770-le noorele (248 venekeelset) vanuses 12-24.

Projekti kohta info täieneb.

Lisainfo: juhatus@ank.ee