Noorsootöö kvaliteedi parendamine läbi KOV-ide noorsootööasutuste võimekuse suurendamise

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Algus: 01.01.2013
Lõpp: 31.12.2014

Saadud toetus: 29 869,00

Projektijuht: Natali Käsk

 

Projekti eesmärk oli noorsootöö kvaliteedi parendamine läbi KOV-ide noorsootöö asutuste võimekuse suurendamisele suunatud uudse ja innovaatilise sekkumismehhanismi loomise ja rakendamise.

  • Sekkumismehhanismi pilotiseerimine kuni 15 KOV-is üle Eesti 2013 aasta lõpus
  • KOV-de noorsootöö asutuste ja noorsootöötajate koolitusega tegelevate ülikoolide koostöö võimaluste teadvustamine partneritele, selle parandamine ja edendamine
  • Projektipartnerite ühise sihtgruppidepõhise teavitus- ja kommunikatsioonisüsteemi loomine
  • Sekkumismehhanismi elluviijate koolitamine ja jõustamine läbi vähemalt nelja ühiskoolituse
  • Vähemalt 30 noorsootöö eriala üliõpilaste karjäärikindluse suurendamine ja tööturule sisenemise toetamine

Peamised sihtrühmad: KOVide noorsootööasutuste töötajad; noorsootöö eriala üliõpilased ja nende praktikaid korraldavad õppejõud ja ametnikud; KOVide ametnikud.

Kaudsed sihtrühmad: noortekeskused kõikjal Eestis, noorsootöö erialasid õpetavad ülikoolid, osalevate KOV noorsootööasutuste piirkondade noored, noorsootöö kvaliteeti edendavad organisatsioonid.

VAATA LISAKS

Lisainfo: juhatus@ank.ee