Noorsootöö nädal 2016: Lugude kõla

Rahastaja: Eesti Noorsootöö Keskus
Algus: 07.11.2016
Lõpp: 13.11.2016

Saadud toetus: 5000,00

Meeskond: Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond, juhtis Stiina Kütt.

Noorsootöö nädal toimus 7.-13. november 2016 ning kandis loosungit “Lugude kõla.”

Noorsootöö nädala eesmärk oli tõmmata tähelepanu noorsootöö mitmekesisusele, väärtusele ja mõjule läbi edulugude; suurendada avalikkuse teadlikkust noorsootööst ja noorsootöötaja ametist ning tähistada Eesti ANK kui riikliku avatud noortekeskuste katusorganisatsiooni 15 sünnipäeva.

Noorsootöö nädala jooksul toimusid:

  • Noorsootöö kogemuslugude levitamine sotsiaalmeedias

Noorsootöö lood kirjeldavad valdkonna tegijate tööd, lugudes sisaldub nii tööprotsessi kui erinevaid juhtumeid, ettevõtmisi, ülesandeid. Jutu-, foto- ja videoblogi postitustena koguti kokku lugusid erinevatelt noorsootöö valdkonna tegijatelt, sealhulgas nii noortekeskuste noorsootöötajatelt ja juhtidelt, huvijuhtidelt, huviringide juhendajatelt, KOVide ja maavalitsuste noorsootöö spetsialistidelt, valdkonna otsustajatelt, EVT vabatahtlikelt noortekeskustes, erinevatelt noortelt jne. Noorsootöö kogemuslugusid levitati noorsootöö nädala jooksul Eesti ANK Facebook’i lehel esmaspäevast reedeni igal täistunnil kell 10.00-16.00 ehk 7 korda päevas 5 päeva järjest. Kõik nädala jooksul levitatud lood on leitavad Eesti ANK blogis märgituna siltidega “Noorsooöö nädal 2016” ja “Lugude kõla.” Noorsootöö lugude kollektsiooni lood väljendavad noorsootöö mitmekesisust, väärtust ja mõju.

  • Noorsootöö lugude Elavad Raamatukogud ja kokkamisaktsioonid noortekeskustes üle Eesti

Noorsootöölugude Elavas Raamatukogus rääkisid noorsootöö valdkonna inimesed ja noorsootööst osa saanud noored oma lugusid sellest, kuidas noorsootöösse on panustatud, mida see on kogukonnale ja ühiskonnale andnud ning kuidas noorsootöö noorte elu kulgu on mõjutanud. Noorsootöölugude Elavad Raamatukogud toimusid koostöös kohalike ja piirkondlike kolleegide ja partneritega aidates noorsootööd nähtavamaks teha ka valdkonnast väljaspool seisvale sihtgrupile.
„Kultuur purki“ koosnes kultuuridevahelise kokkamise töötubadest noortekeskustes, huvikoolides ja koolide õppeklassides. „Kultuur purki“ eesmärk on panna kõlama lood kultuurilisest  mitmekesisusest läbi toidu ja ühise kokkamise. Külla sõitsid välisvabatahtlikud, et arutleda kokkamise juurde kultuuritundlikkuse ja tolerantsuse teemadel. Kokkamisaktsioonide sihtgrupiks olid 12-19 aastased noored. “Kultuur purki” käivitus SA Archimedese Noorteagentuuri toel.

  • Noorsootöö nädala Pidula

9. novembril leidis aset noorsootöö nädala tippsündmus Pidula, mis tõi kokku erinevad noortevaldkonna tegijad, sõbrad ja koostööpartnerid. Tähistasime ühiselt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 15. sünnipäeva ja panime kõlama noorsootöö lood. Siit vaata Pidula fotogaleriid.

  • Eesti ANK fotonäitused

2014. aasta noorsootöö nädala fotokampaaniana järel loodud näitus “Noorsootöö, mis see veel on?” kus noortekeskused püüdsid pildile noorte arvamust sellest, mida on noorsootöö neile õpetanud. Nüüdseks on näitus reisinud kaks ringi ümber Eesti ning jätkab vaid virtuaalsel kuju. Virtuaalne fotonäitus on üleval siin.

2015. aasta noorsootöö nädala fotokampaaniana järel loodud “Näoga noorte poole,” mis aitab muuta noorsootöös toimuvat ühiskonnas nähtavamaks ja tuua esile inimesi, kes selle valdkonna heaks igapäevaselt töötavad. Virtuaalne fotonäitus on üleval siin. Fotonäitust  “Näoga noorte poole” A3 suuruses fotokapadel on võimalik laenutada veel ka 2017. aasta jooksul- soovist saab anda märku e-kirja teel: stiina.kutt@ank.ee.

Lisainfo: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, tel. +372 5851 9180