Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste

Rahastaja: ESF kaasrahastus, programm "Noorsootöö kvaliteedi arendamine"
Algus: 16.09.2010
Lõpp: 31.12.2013

Saadud toetus: 1,0 miljonit eurot

Tegevmeeskond: Heidi Paabort, Natali Käsk, Heli Erik, Kristi Paas

16. septembril 2010 sõlmiti Eesti Noorsootöö Keskuse ja MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse vahel leping ESF vahendite abil programmi Noorsootöö kvaliteedi arendamine raames esitatud pakkumuse Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste tegevuste elluviimiseks.

Kõnealuse lepingu raames said 137 noortekeskust võimaluse kaasata oma tegevustesse rohkem noori ja ESF vahendite toel muuta teenused mitmekülgsemaks. Toetatavad tegevused olid huvitegevuse korraldamine noortekeskustes, tööelu tutvustavate tegevuste läbiviimine ning kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuste fondi loomine hankes osalevate noortekeskuste juurde. Viimane oli eriti tänuväärne võimalus noorte kaasatuse suurendamiseks. Lisaks eelmainitud tegevustele oli luubi all mobiilse noorsootöö teenuse arendamine. Programmi vältel koostati mobiilse noorsootöö käsiraamat ning koolitati 90 noorsootöötajat, kes hakkasid oma piirkonnas õpitut koheselt rakendama. Tähelepanu pöörati ka noorte tervistavale puhkusele ning korraldatakse kokku 18 laagrit. Teenuste teostamiseks valiti igaks tegevusperioodiks välja 50 noortekeskust, kes viisid ellu kompleksteenuse raames ette nähtud tegevused, 6 noortekeskust, kes korraldasid projektlaagri ning sõlmiti lepingud 30 noortekeskuse piirkonnas MoNo teostamiseks.

2012. aastal korraldati koostöös ISMOga rahvusvaheline mobiilse noorsootöö koolitus, kus osales 39 noorsootöötajat.

VAATA LISAKS

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010