Nopi üles

Rahastaja: ESF kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
Algus: 01.01.2019
Lõpp: 31.12.2020

Toetust saadud: 273 999,60 €

Meeskond: Riin Luks, Carolyn Mets

 

Noorte omaalgatuslike ideede projektifond Nopi Üles on mõeldud 7-26 aastastele noortele kogukondlike ideede elluviimise toetamiseks.

Tegevused edendavad noorte aktiivset eluhoiakut, panustades kodukoha arengusse. Ühe projekti toetus on maksimaalselt kuni 1800 eurot. Projektfond Nopi Üles kestab kuni detsember 2020, projektiideid võetakse vastu kuni august 2020.

Projektikonkursile on oodatud vähemalt kaheliikmelised noortegrupid. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed – mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks.

Link kirjelduse esitamiseks on leitav SIIN.

Kõikide idee esitajatega võetakse ühendust tegevuskava viimistlemiseks ja toetuse vajaduse määratlemiseks. Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri, mis laetakse „Nopi Üles!“ Facebook´i lehele www.facebook.com/nopiules.

Toetusekõlbulikuks loetakse iga idee, mis kogub kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Vähem meeldimisi kogunud projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon.

Toetav kogukond ja sõbrad jälgivad projektide läbiviimist, sündmusi ja aruandlust Nopi Üles blogi vahendusel http://nopiyles.blogspot.com.ee/

Projektikonkursi juhend on leitav Nopi Üles blogist: http://nopiyles.blogspot.com.ee/p/nopi-ules-juhend.html

Noorte ideede projektifondi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

Lisainfo: Riin Luks, riin.luks@ank.ee, tel. +372 58083744

 

 

Rahastaja: ESF kaasrahastatud programm “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”

Algus: 01.05.2016

Lõpp: 31.12.2018

Toetust saadud: 329 982,00€

Meeskond: Riin Luks, Carolyn Mets

Noorte piirkondlikute ideede projektifond Nopi Üles on mõeldud 7-26 aastaste noorte kogukondlike omaalgatuslike ideede elluviimise toetamiseks.

Tegevused edendavad noorte aktiivset eluhoiakut, panustades kodukoha arengusse.

Projektikonkursile on oodatud vähemalt kaheliikmelised noortegrupid. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed – mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks.

Link kirjelduse esitamiseks: http://goo.gl/forms/qiiAZaCaSODbVdIa2.

Kõikide idee esitajatega võetakse ühendust tegevuskava viimistlemiseks ja toetuse vajaduse määratlemiseks. Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri, mis laetakse „Nopi Üles!“ Facebook´i lehele www.facebook.com/nopiules. Toetusekõlbulikuks loetakse iga idee, mis kogub kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Vähem meeldimisi kogunud projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon. Toetav kogukond ja sõbrad jälgivad projektide läbiviimist, sündmusi ja aruandlust Nopi Üles blogi vahendusel http://nopiyles.blogspot.com.ee/

Projektikonkursi juhend on leitav Nopi Üles blogist: http://nopiyles.blogspot.com.ee/p/nopi-ules-juhend.html

Iga idee on väärt toetamist!

Noorte ideede projektifondi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo: Riin Luks, riin.luks@ank.ee, tel. +372 58083744