PickUp- Briti Eri

Rahastaja: Briti Nõukogu
Algus: 01.11.2016
Lõpp: 31.03.2017

Saadud toetus: 20 000,00

Projektijuht: Heidi Paabort

Noortele suunatud kogukonna-algatuste fond “PickUp- Briti eri” on hea koostöönäide Eesti ANK ja Briti Nõukogu vahel, et toetada 7-26-aastaste noorte omaalgatuslike ideede elluviimist üle Eesti.

Iga projekt, milleks võis olla nt noortelt noortele huvitegevuse käimalükkamine või laiemalt kogukonda mõjutav algatus, võis saada kuni 1000 euro suuruse toetuse. Projektifondi eelarve kokku oli 17 000 eurot. Tegevuse eesmärk oli edendada erineva keele- või kultuuritaustaga noorte ettevõtlikkust panustades just oma kodukoha arengusse.

Konkursil osalemise taotlemisprotsess oli lihtne. Toetust soovivad noored pidid esitama projekti idee jpg-formaadis postrina, lisama sinna juurde idee selgituse ning toetust taotlevate noorte esindaja nime ja kontaktandmed.

Toetuse pälvisid enim ”laike” saanud ideed. Postertaotlused avaldati 05.12.2016 Eesti ANK Facebooki lehel. Taotlustele oli võimalik anda “laigiga” oma poolthääl hiljemalt 16.12.2016 kell 15. Enim hääli (laike) kogunud ideed said konkursi eelarve suuruses pälvivad toetuse. Leping sõlmiti noori esindava asutusega. Kokku toetati 19 ideed. Projektikonkursi juhendiga saad tutvuda siin.

Toetuse kasutusest koostatakse lõpetuseks posteraruanne või videoklipp.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010

NB! PickUp – Briti Eri! 2019 juhend on leitav siin: PickUp – Briti Eri 2019 juhend