Rahvusvahelise noorsootöö koolitus „Find Your Way to Internationality”

Rahastaja: Erasmus+ Sloveenia rahvusbüroo Zavod Movit Na Mladina
Algus: 02.05.2017
Lõpp: 01.05.2017

Koordinaator: Mladinska Mreza MaMa, Sloveenia
Saadud toetus kogu projektile: 29.320,00 €

Erasmus+ programmi raames toimunud ja Sloveenia rahvusbüroo Zavod Movit Na Mladina ahastatud noorsootöötajate õpirändeprojekt „Find Your Way to Internationality” eestvedajaks oli Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsioon Mladinska Mreza MaMa. Projekti raames toimusid rahvusvahelise noorsootöö koolitused 31.05-8.06.2016 Celjes Sloveenias ja 9.-17.01.2017 Mariboris Sloveenias,  kus osalesid noorsootöötajad Eestist, Sloveeniast, Soomest, Türgist ja Itaaliast. Projektipartnerina saatis Eesti ANK mõlemale kohtumisele osalema 5 Eesti noortekeskuste noorsootöötajat, kel huvi rahvusvahelises noorsootöös edaspidi aktiivsemalt osaleda. Ühiselt planeeriti rahvusvahelisi koostööprojekte, mis kahe koolituse vahepealsel perioodil Erasmus+ taotlustähtajaks esitati. Rahastuse saanud projektide sisulise tööga ja tegevusplaanide koostamisega jätkati teisel projektikohtumisel.  Kui mõni projekt jäi rahastuseta, siis analüüsiti põhjusi ning tehti parandusi, et projektid võiksid edaspidi teoks saada. Projekti käigus loodud ühisideed viidi ellu jätkuprojektidena.

Rohkem infot: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee