Riskilaste toetusteprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste

Rahastaja: EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"
Algus: 17.03.2015
Lõpp: 30.04.2016

Saadud toetus: 488 462,49

Meeskond: Heidi Paabort, Margit Tõnisson, Pille Mardiste, Ivika Uslov, Anne Õuemaa, Natalia Käsk

“Riskilaste toetusteprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” projekti eesmärk oli parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendati tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas.

Tegevuskava

Projekti eesmärk oli parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas.

Sihtgrupid antud projektis olid rahvusvähemuste ja ääremaade õpiraskuste ja käitumuslike probleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed.

Programmi raames toimus tihe koostöö Norra partneriga, et valia ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid (nt seikluskasvatus, draamaõpe). Suur rõhk on laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus, laagrid).

Projekti raames toimus koostöö kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt koordineeritakse kohalikul tasandil valdkondadeüleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme. Sihtgrupi leidmiseks ja kaasamiseks kasutati lisaks võrgustikutööle mobiilse noorsoo võimalusi (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse pakkumine teises piirkonnas või noorte kogunemiskohtades).

Koostööpartnerid

Toimunud tegevused

LAAGRID

SUPERVISIOONID

 • Huvipõhiste metoodikate infopäev-supervisioon Tartus, 04.02.2015 (päevakava)
 • Huvipõhiste metoodikate infopäev-supervisioon Põltsamaal, 03.02.2015 (päevakava)
 • Huvipõhiste metoodikate infopäev-supervisioon Tallinnas, 02.02.2015 (päevakava)
 • Mobiilsete noorsootöötajate supervisioonid 28. oktoober, 5. ja 7. november
  2014 (päevakava)

KOOLITUSED

 • Konfliktilahenduse programmi koolitus 07.-08.05.2015 (ajakava)
 • Seikluskasvatuse koolitus II moodul 29.-30. september 2014 (programm)
 • Konfliktilahendamise programmi koolitus 25.-26. september 2014 (programm)
 • Draamavahendid noorsootöös II moodul 24. september 2014 (programm)
 • Konfliktilahendamise programmi koolitus 18.-19. september 2014 (programm)
 • Seikluskasvatuse koolitus 15.-17. september 2014 (programm)
 • Draamavahendid noorsootöös II moodul 11. september 2014 (programm)
 • Noorsootöötajate disainilabor: kuidas luua nutikaid lahendusi koos noortega? II moodul 9.-10. september 2014 (programm)
 • Konfliktilahendamise programmi koolitus 27.-28. august 2014 (programm)
 • Konfliktilahendamise programmi koolitus 25.-26. august 2014 (programm)
 • Koolitus “Draamavahendid noorsootöös” I moodul 14.-15. august 2014 (programm)
 • Noorsootöötajate disainilabor: kuidas luua nutikaid lahendusi koos noortega? I moodul 5.-6. august 2014 (programm)
 • Eesti ANK mobiilse noorsootöö baaskoolitus 19.-21. juuni 2014
 • Rahvusvaheline mobiilse noorsootöö koolitus 13.-15. juuni 2014 (päevakava)
 • Eesti ANK mobiilse noorsootöö baaskoolitus 06.-08. juuni 2014 (päevakava)
 • Rahvusvaheline mobiilse noorsootöö koolitus 3-5. juuni 2014 (päevakava)
 • Eesti ANK mobiilse noorsootöö baaskoolitus 21.-23. mai 2014 (päevakava)
 • Eesti ANK mobiilse noorsootöö baaskoolitus 12.-14. mai 2014 (päevakava)

HEADE NÄIDETE SEMINARID

VÄLISVISIIDID

EKSPERTGRUPI KOHTUMISED

 • Ekspertgrupi kohtumine 31. märts 2014 (protokoll)

ÜHISKONVERENTS “UUED LÕIKED NOORSOOTÖÖS”

ÕPPEVIDEOD

 • Üllar Põld, Saue Noortekeskus – Seikluskasvatuse metoodika noorsootöös (seikluskasvatus)
 • Merle Salusoo, Hiiumaa Noorsootöö Keskus – Konfliktilahendamise programm noorsootöös (konfliktilahendamine)
 • Tiina Sinijärv, Keila Noortekeskus – Avatud Noortekeskuse olemus (noortekeskus)
 • Kerli Kõiv, Eesti ANK – Sotsiaalpedagoogika (sotsiaalpedagoogika)
 • Sulo Särkinen, Türi Noortekeskus – Mobiilne noorsootöö (mono)
 • Hele Riit, Auli Auväärt, Lille maja – Draamapedagoogika (draama)
 • Gerttu Aavik, ENTK – Ebavõrdsed olud ja selle mõju (ebavõrdsed)
 • Külli Kiika, Evelin Kümberson, Saku Noortekeskus – Disainmõtlemine (disain)
 • Margit Udam, Paide Avatud Noortekeskus – Avatud Noorsootöö (avatud)
 • Katrin Kangus, Viljandi Avatud Noortetuba – Laager (laager)

English

The Implementation of the Support Programme for the Children at Risk through Youth Centres

Association of Estonian Open Youth Centres

Title- “The Implementation of the Support Programme for the Children at Risk through Youth Centres”
Time- 17.03.2014-16.03.2016.

The aim of the project is to improve the well-being and inclusion of young people from 7 to 26 all around Estonia by creating special means and measures for 86 youth centres.

Close co-operation with Norwegian partners takes place in the framework of the aforenamed project so as to choose and adapt effective intrest-based measures/methods for Estonia (e.g. adventure education, drama, Yo-Ro, ART, Loft/SFA).

A great emphasis has been put on the activities which are aimed to develop social skills, such as recreational activities and camps.

In order to find and involve the target group mobile youth work facilities, such as outreach programmes, online youth work and community-based work will be implemented to attract the target group to the project.

The other aim of the project is on the one hand to develop the capability of the youth work organisation – Association of Estonian Open Youth Centres and on the other hand to improve the competencies of other related specialists and volunteers in order to work with children in risk, for the purpose of involving them in the future. For this reason different thematic training courses and other supportive measures (such as creation of networks, co- and supervision, coaching, creation of regional cooperation memorandums, taking of the youth-work-related know-how to the schools, information days, cooperation with parents, etc.) will be organised.

In the framework of this project and in collaboration with higher education institutions a quality and impact analysis of the chosen methods will be completed. In addition, students will write and present youth-work-related theses and dissertations.

There will be cooperation with the following partners: Tallinn University Pedagogical College, University of Tartu Viljandi Culture Academy, Estonian National Youth Council, Estonian Association of Youth Workers, NGO Urban Style, NGO RuaCrew and foreign partners Ungdom & Fritid from Norway.

More information: Heidi Paabort, heidi.paabortank.ee, ph. +372 5809 1010

The Project “The Implementation of the Support Programme for the Children at Risk through Youth Centres” benefits from a € 488 462,49 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The programme proposal was prepared in close collaboration with the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) as a donor programme partner (DPP) and other institutions in Norway. Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the Estonian Ministry of Justice (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA) and by the Estonian Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).

Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016.

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt  ja Facebookist.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.