Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion

Rahastaja: EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020/ Horizon 2020
Algus: 01.04.2019
Lõpp: 31.03.2023

Eesti ANK poolt seotud isikud: Heidi Paabort ja Kerli Kõiv

COST (Euroopa teaduse ja tehnoloogia koostöö) on teadusuuringute ja innovatsioonivõrgustike rahastusorganisatsioon. COST tegevused aitavad ühendada uurimisalgatusi kogu Euroopas ja mujal ning võimaldavad teadlastel ja innovaatoritel oma ideid mistahes teaduse ja tehnoloogia valdkonnas laiendada, jagades neid oma kaaslastega. COSTi meetmed on alt üles suunatud võrgustikud, mille kestus on neli aastat ja mis edendavad teadusuuringuid, innovatsiooni ja karjääri.

Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion (COST Action CA18213) on uurimisalgatus, mis toetab uurijate ja innovaatorite võrgustikku maapiirkondade NEET-noorte tugimeetmete  info ja arenduste osas. Võrgustik seob hetkel 27 riigi uurijaid, praktikuid, innovaatoreid, kes tegutsevad koos perioodil 2019-2023 ühiste eesmärkide nimel.

Tegevuste eesmärgid:

(1) Luua maapiirkondade NEET-noorte teemat käsitlevate osapoolte võrgustik (RNYN), mis hõlmaks mitut sidusrühma erinevatest riikidest, sealhulgas vähemalt üks ülikool / uurimiskeskus, üks mittetulundusühing, mis tegutseb seotud sektorites (haridus, tööhõive, kohalik majandus ja noorsootöö), ning üks poliitika kujundaja või noorte esindaja  (võrgustik riigi / kohalikul / piirkondlikul / riiklikul tasandil).

(2) Edendada teadmiste, oskuste ja parimate tavade vahetamist teaduse ja tehnika arengu integreerimiseks, käsitleda praegusi  teadmiste täiendamise vajadusi ning leida uued uurimisvõimalused.

(3) Arendada maapiirkondade  NEET-noorte teemasid puudutavat veebikeskkonda, mis toimiks teabeallikana seotud materjalide osas (uurimisandmed, metoodilised vahendid ja parimad tavad).

Eesti esindajana osaleb võrgustikus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Eesti ANK roll on jagada ekspertteadmisi tööst noortega, toetada erinevate andmete kogumist ja koondada olulist teemaga seotud infot.

Võrgustiku infokirjaga on võimalik liituda siin.

 

(1) Projekti meeskonna kohtumine Malagas, Hispaanias 29.01-31.01.2020

Eesmärk: Võrgustiku eesmärk, planeeritud tegevuste ülevaade, osalejate ülesanded, tähtajad, vastastikused ootused ja erinevad töötoad.

Pildigalerii leiad siit.

 

 

(2) Projekti tegevmeeskonna kohtumine Brüsselis, Belgias (märts 2020)

Kohtumine toimus hübriidina, nii Brüsselis kui ka zoom-keskkonnas. Eesti meeskond osales virtuaalselt.

 

(3) Projekti tegevmeeskonna kohtumine Prahas, Tšehhis (juuni 2020).

Kohtumine toimus zoom-keskkonnas.

 

(4) Projekti tegevmeeskonna kohtumine Lissabonis, Portugalis (okt 2020)

Kohtumine toimus zoom-keskkonnas.

28.02.2021 osales Eesti ANK meeskond rahvusvahelisel konverentsil “Education: What next? Formal education & training and transision from school to work in Rural areas” ja kandis ette esitluse “An Interdisciplinary Collaboration Model Supporting NEET-Youth Self-directed Learning”.

Konverentsi programm on leitav siit ja ettekanded on leitavad siit.

 

(5) Projekti WG2 kohtumised (2021)

Kohtumised on toimunud zoom-keskkonnas.

 

Teavitustegevusi saab jälgida siit:

** Twitter

** Website

** YouTube 

** ResearchGate 

** Linkedln

  • National reports about Rural NEETs 2009-2019, vt siit.
  • Manual for the Classification of Intervention Best-Practices With Rural NEETs, vt siit.