Selge suund

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Algus: 01.01.2017
Lõpp: 31.12.2017

Saadud toetus: 35 000,00

Meeskond: Ivika Uslov, Anne Õuemaa

Eesti ANK viib ellu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekti “Selge suund“, mille sisuks on tugi- ja nõustamisteenuse pakkumine noortekeskuste meeskondadele, koostöögruppidele ja noortekeskustega seotud võrgustikele eesmärgiga toetada ühtse meeskonna loomist, sh pakkuda tuge erinevate noorsootöö meeskondade liitmisel ja uuendamisel seoses haldusreformiga.
Projekti eesmärk on toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondi töö tõhusamaks muutmisel, rakendades kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetke olukorda ja piirkondlikke vajadusi.
Projektis osalevad 20 noortekeskuse meeskonda üle eesti ja nende juhti, kellega viiakse läbi grupikohtumisi ja individuaalseid coachingusessioone.
Coachingusessioone viib läbi Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projekti “Selge suund” raames valmis MTÜ International Supervision and Coaching Institute superviisor-coach, organisatsioonide konsultandi Tiina Merkuljeva’ga koostöös meeskonna coachinguprogramm Selge suund mõju-uuring.

Lisainfo: Ivika Uslov, ivika.uslov@ank.ee, tel. +372 5808 4101