Tulevikulinn

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, Tähed Särama
Algus: 01.01.2009
Lõpp: 31.12.2009

 

Saadud toetus: 22 400,00 eurot

Projektijuht: Heidi Paabort

 

Projekti “Tulevikulinn” eesmärgiks oli koostöös Briti Nõukoguga aidata kaasa mitte-organiseerunud noorte osaluse ja otsustusvõimaluste tõstmisele kohalikul tasandil.

EANK liikmete noortekeskused viisid koostöös kohalike institutsioonidega (omavalitsused, ettevõtted, haridus- ja kultuuriasutused, kodanikud) läbi 15 tulevikulinna mängu oma linnas (linna piirkonnas), kaasates selleks ettenähtud meeskonnaliikmed. Projekti uudsus oli mängu raames tekkinud ideede kohesesse kasutamisse suunamises. Iga mängu võitnud idee sai nn algatusraha. Teised mängu kaudu tekkinud ideed esitati ametliku pöördumisena kohaliku omavalitsuse arengukavva lisamiseks. Mängu raames olid noored ühe laua taga koos ettevõtjate, poliitikute ja teiste valdkonna esindajatega, saades kogemuse, et neil on ka tegelik võimalus sõna võtta ja otsustusprotsessides kaasa rääkida.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010