Nõustamisnurk

Koostajad: EANK

Aasta: 2016

Kui tunned, et vajad tuge pikema perioodi jooksul, siis võib Sind aidata isiklik coach, kelle leiad Coach’ide pangast

Coach’ ide pank pakub individuaalseid coachingusessioone noorsootöö valdkonnas tegutsevatele juhtidele ja spetsialistidele (projekti raames kuni 19.02.2017 tasuta).

Coaching on töönõustamise vorm, mis aitab püstitada ja saavutada Sulle olulisi eesmärke:

  • treenida professionaalseid kompetentse,
  • arendada ennast ja meeskonda,
  • võtta vastu töösuhetega seotud väljakutseid.

Coach’ide panga loomist ja toimimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projektiga „Coach’i mind!“ ja Eesti Noorsootöötajate Kogu projektiga „Siht ja Kõuts“.

Kui vajad vastuseid noortekeskuste töö kohta, saab sind ehk aidata Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond.

Juhatuse esimees: Kerli Kõiv

tel. 5558 3134
e-post: kerli.koivank.ee
Kerli nõustab noortevaldkonna spetsialiste noortekeskuse loomise, arendamise, sh töö dokumentatsiooniga, võrgustiku kaasamise parendamise, rahvusvahelise noorsootöö ning programmi Noorte Tugila teemadel.

Juhatuse liige: Kristi Paas
Tel. 53911611
e-post: paaskristigmail.com
Kristi nõustab noorsootööasutustes tehtava praktika, noorsootöötaja kutse kvalifikatsiooni, arenguprogrammi “Noortekeskuse juhtide arenguprogrammi” ja EV 100 pühendatud projekti “Kas hundil on pojad või kutsikad?” teemadel.

Juhatuse liige: Margit Udam
Tel: 56644772
e-post: margit.udamgmail.com
Margit nõustab projektifondi “Nopi mind”, rahvusvahelise noorsootöö, noortevahetused sh EVT ja noorsootöö kohalikus omavalitsuses teemadel.

Juhatuse liige: Marek Mekk
Tel. 523 7793
e-post: marektankla.net
Marek nõustab noorsootöötaja kutse kvalifikatsiooni, enesehindamise, arengukava ja teiste strateegiliste dokumentide koostamise ja analüüsimise teemadel.

Juhatuse liige: Merlis Pajustik
Tel. 59191992
e-post: merlis.pajustikgmail.com
Merlis nõustab noortevaldkonna spetsialiste noortevolikogude ja avatud noorsootöö teemadel.

Tegevjuht, tugimeetme Noorte Tugila juht: Heidi Paabort
Tel. 58091010
e-post: heidi.paabortank.ee
Heidi nõustab avatud noorsootöö meetodi, noortekeskuse loomise, noortekeskuses pakutavate teenuste, tegevuste, noortekeskusega seotud dokumentatsiooni ja seadusandluse ning programmi Noorte Tugila teemadel.

Coach: Anne Õuemaa
Tel. 5236 504
e-post: anne.ouemaaank.ee
Anne coach’ib ja superviseerib projekti “Selge suund” noortevaldkonnas tegutsevaid spetsialiste ja juhte.

Noorsootöö spetsialist, projektijuht: Ivika Uslov
Tel. 58084101
e-post: ivika.uslovank.ee
Ivika nõustab noortekeskuse roll võrgustikus, töömaleva, laagrite, huvitegevuse, Eesti ANK Logiraamatu teemadel ning programmi Noorte Tugila ja projekti “Selge suund” raames noortevaldkonna spetsialiste ja partnereid.

Büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht: Stiina Kütt
Tel. 5851 9180
e-post: stiina.kuttank.ee
Stiina nõustab rahvusvahelise noorsootöö, vabatahtliku tegevuse sh EVT ja noorsootööst üldiselt (sh Euroopas) teemadel.

Kui tunned, et vajad tuge pikema perioodi jooksul, siis võib Sind aidata isiklik coach, kelle leiad Coach’ide pangast.