Rahvusvaheline tegevus

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus vahendab häid rahvusvahelise noorsootöö praktikaid ning enesetäiendusvõimalusi tõstes noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks.

Eesti ANK panustab ekspertteadmistega rahvusvahelistes koostööprojektides ning -gruppides.

Rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning” raames viidi läbi üle-euroopaline rahvusvahelise noorsooöö mõju alane uurimus, mis kinnitab rahvusvahelises noorsootöös osalemise positiivset mõju. Toome rahvusvahelised võimalused lähemale nii Eesti noortele, noorsootöötajatele kui noortekeskustele.

Alates 2015. aastast on Eesti ANK Euroopa Vabatahtliku Teenistuse saatev, vastuvõttev ja koordineeriv organisatsioon. Pakume võimalusi nii Eesti noortele välismaale minemiseks kui Eesti noortekeskustele välisvabatahtlike vastu võtmiseks. Eesti ANK koordineerimisel on tänaseks vabatahtliku töö kogemuse Eesti noortekeskustes saanud juba seitseteist noort Euroopa eri riikidest. Noortekeskustele on see omakorda võimalus tuua organisatsiooni uusi tuuli, suurendada tegevusvõimalusi noortekeskuses ning avardada tegevustes kaasalööjate silmaringi.

Kui Sind huvitab osalemine rahvusvahelises projektis- näiteks Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikuna välismaal, vabatahtliku vastuvõtva organisatsioonina Eestis või rahvusvahelisel kohtumistel osalejana- võta meiega ühendust, et ühiselt võimalusi arutada.

Tutvustame meeleldi rahvusvahelise noorsootöö kogemusi ja võimalusi ning oleme toeks rahvusvahelise noorsootööga alustada soovivatele noortekeskustele.

Lisaino: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, +372 5851 9180