Info

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus vahendab häid rahvusvahelise noorsootöö praktikaid ning enesetäiendusvõimalusi, tõstes noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks.

Eesti ANK panustab ekspertteadmistega rahvusvahelistes koostööprojektides ning -gruppides.

Rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning” raames viidi läbi üle-euroopaline rahvusvahelise noorsootöö mõjualane uurimus, mis kinnitab rahvusvahelises noorsootöös osalemise positiivset mõju. Toome rahvusvahelised võimalused lähemale nii Eesti noortele, noorsootöötajatele kui noortekeskustele.

Alates 2015. aastast on Eesti ANK Euroopa Vabatahtliku Teenistuse saatev, vastuvõttev ja koordineeriv organisatsioon ning alates 2019. aastast Euroopa Solidaarsuskorpuse tugiorganisatsioon. Pakume võimalusi nii Eesti noortele välismaale minemiseks kui Eesti noortekeskustele välisvabatahtlike vastu võtmiseks. Eesti ANK koordineerimisel on tänaseks vabatahtliku töö kogemuse Eesti noortekeskustes saanud üle kolmekümne noore Euroopast ja lähisriikidest. Noortekeskustele on see omakorda võimalus tuua organisatsiooni uusi tuuli, suurendada tegevusvõimalusi noortekeskuses ning avardada tegevustes kaasalööjate silmaringi.

Kui Sind huvitab osalemine rahvusvahelises projektis, näiteks Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikuna välismaal, vabatahtliku vastuvõtva organisatsioonina Eestis või rahvusvahelisel kohtumistel osalejana, võta meiega ühendust, et ühiselt võimalusi arutada.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus saab olla noortele vabatahtliku teenistuse saatvaks organisatsiooniks ja pakkuda tuge sobiva projekti leidmisel ning vabatahtlikuks teenistuseks ette valmistumisel.

Tutvustame meeleldi rahvusvahelise noorsootöö kogemusi ja võimalusi nii noorsootöötajatele kui noortele ning oleme toeks rahvusvahelise noorsootööga alustada soovivatele noortekeskustele.

Lisainfo:

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus/ Association of Estonian Open Youth Centres
OID: E10127210
ESK Kvaliteedimärgis: 2019-1-EE01-ESC52-051829
Kadi Laaneots, esk@ank,ee, +372 5301 4743