Info

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus vahendab häid rahvusvahelise noorsootöö praktikaid ning enesetäiendusvõimalusi tõstes noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks.

Eesti ANK panustab ekspertteadmistega rahvusvahelistes koostööprojektides ning -gruppides.

Rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning” raames viidi läbi üle-euroopaline rahvusvahelise noorsooöö mõju alane uurimus, mis kinnitab rahvusvahelises noorsootöös osalemise positiivset mõju. Rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti  “RISE for documentation of youth work” raames arendati üle-euroopalist logiraamatut, et noorsootööd eri paikades sarnastel alustel  kaardistada. 2017. aastal sai alguse rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt, mille fookuses kogukonnagarantii ja tugi NEET-noortele, samuti alustati koostööd välispartneritega sotsiaalse kaasatuse teemal noortekeskustes. Läbi erinevate koostööde ning projektide toome rahvusvahelised võimalused lähemale nii Eesti noortele, noorsootöötajatele kui noortekeskustele. 

Alates 2015. aastast on Eesti ANK Euroopa Vabatahtliku Teenistuse saatev, vastuvõttev ja koordineeriv organisatsioon. Pakume võimalusi nii Eesti noortele välismaale minemiseks kui Eesti noortekeskustele välisvabatahtlike vastu võtmiseks. Eesti ANK koordineerimisel on tänaseks vabatahtliku töö kogemuse Eesti noortekeskustes saanud juba seitseteist noort Euroopa eri riikidest. Noortekeskustele on see omakorda võimalus tuua organisatsiooni uusi tuuli, suurendada tegevusvõimalusi noortekeskuses ning avardada tegevustes kaasalööjate silmaringi.

Kui Sind huvitab osalemine rahvusvahelises projektis- näiteks vabatahtlikuna välismaal, vabatahtliku vastuvõtva organisatsioonina Eestis või rahvusvahelisel koolitusel osalejana- võta meiega ühendust, et ühiselt võimalusi arutada. Aktiivseid pakkumisi leiad ka meie kodulehelt.

Tutvustame meeleldi rahvusvahelise noorsootöö kogemusi ja võimalusi ning oleme toeks rahvusvahelise noorsootööga alustada soovivatele noortekeskustele.

Lisaino: Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee, +372 5851 9180