Erakorralised coaching’u- ja supervisioonisessioonid ehk SOS-sessioonid

Armas noortekeskuse juht, noorsootöötaja ja noortega töötav spetsialist!

Meil on Sulle hea uudis. Kui tunned, et vajad erakorralist tuge üle pea kasvanud tööalase probleemi lahendamisel, siis pakume Sulle sellel aastal jätkuvalt SOS-sessioone ehk Zoom-nõustamist. 

Mis on coaching ja supervisioon?

Coaching ja supervisioon on töönõustamise vormid, mis põhinevad motiveerival suhtlusstiilil. Sessioone viib läbi vastava ettevalmistuse saanud coach-superviisor, kes aitab äratada Sinu sisemist tarkust probleemse olukorra lahendamiseks. Kohtumise alguses sõlmitakse Sinu ja coach-superviisori vahel suusõnaline konfidentsiaalsuse lepe, mis loob turvalise keskkonna oma olukorra uurimiseks ja lahenduse leidmiseks.

Kellele SOS-sessioonid on?

SOS-sessioonid on mõeldud Sinule, kui

  • Sa töötad noorte heaks mõne noortekeskuse juures, mis on Eesti ANK liige.
  • Sa oled juht, noorsootöötaja, mõne programmi või projekti elluviija (Tugila spetsialist, “Murdepunkti” programmi rakendaja, noortealgatuste nõustaja, ringijuht vm).

Millal vajad erakorralist sessiooni?

SOS- ehk erakorralise sessiooni järgi võib tekkida vajadus siis, kui oled sattunud keerulisse tööalasesse olukorda. See võib olla seotud vajadusega leida enda jaoks sisemist selgust või teha vajalikke muutusi töökorralduses, töö sisus ja tööalastes suhetes (nt sinu ja noore, sinu ja lapsevanema, sinu ja kolleegi, sinu ja koostööpartneri vahel), et jõuda oodatud tulemusteni. SOS-sessiooni vajadusele võib viidata see, kui sa ei ole suutnud lahendada keerulist olukorda ka peale oma ülemusega konsulteerimist. See kurnab ja mõjutab sinu töörõõmu ning töö kvaliteeti.

Kes on meie coach-superviisor?

SOS-sessioone viib läbi meie coach-superviisor Anne Õuemaa. Tal on rikkalik kogemustepagas tööst erinevate vajaduste ja väljakutsuva käitumisega noortega. Anne on toetanud noortekeskuste juhte, meeskondi ja spetsialiste Eesti ANK coach-superviisorina juba aastastast 2016  projektides “Coachi mind!” ja “Selge suund”. 2018. aasta kevadest on Anne sertifitseeritud International Supervision and Coaching Institute 2,5-aastase väljaõppe läbinud coach-superviisor.

Kuidas SOS-sessioon toimub?

Huvi korral täida ja esita elektrooniline sooviavaldus. Võtame sinuga ühendust hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, et leppida kokku edasistes sammudes. Erakorraline sessioon coach-superviisoriga toimub Zoom-kohtumisena ja kestab keskmiselt 1,5 astronoomilist tundi.

Kuidas broneerida aega SOS-sessiooniks?

Kui leidsid, et vastad kirjeldatud isikule ja vajad meie coach-superviisori tuge, anna oma soovist teada siin!

Küsimuste tekkimisel, pöördu julgelt meie poole!

Kadi Laaneots – tel 5301 4743; kadi.laaneots@ank.ee

 

NB! Sinu sooviavaldus laekub peale saatmist meie tegevjuhi Kadi Laaneotsa postkasti, kes näeb ainukesena sinu avalduse sisus olevaid detaile.

Esitatud kontaktandmeid kasutab coach-superviisor sinuga ühenduse võtmiseks ja teema kirjeldust kohtumiseks häälestamisel.

Coach-superviisori tööeetikast lähtudes ei kuulu sinu detailsed andmed kolmandale osapoolele avaldamiseks.

Juhul, kui vajadus SOS-sessioonide järele on suurem kui meie võimalused, on coach-superviisoril õigus pidada klientide valiku osas nõu Eesti ANK tegevjuhi või juhatuse liikmega, ilma sooviavalduse detaile täpsustamata.