Noorte omaalgatuste välk-projektikonkurss „Tulevik on TÄNA!“

“Tulevik on täna” tegevused on nüüdseks lõppenud!

OMAALGATUSTE ELLUVIIJAD

TULEMUSED

Välk-konkursi eesmärk on suunata tähelepanu toidusüsteemide jätkusuutlikule kasutusele ning inimeste ja planeedi tervisele, mis on seotud 2021. aasta rahvusvahelise noortepäeva teemaga.

 • Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26;
 • Konkursi tegevused kestavad 16. august kuni 17. detsember;
 • Projektiidee esitamise tähtaeg on 10. september;
 • Teemaga seotud ideekirjeldus tuleb esitada projektimeeskonnale lähimasse noortekeskusesse (vt. Kuhu idee esitada);
 • Projektiidee arendamiseks küsige abi, nõustamist, tuge või ekspertteadmisi lähima piirkonna nõustajalt või konkursi üldkoordinaatorilt (vt. Kuhu idee esitada);
 • Projektiidee võib esitada endale sobivamais formaadis. N: poster, video, ettekanne, idee kirjeldus dokumendina, esitlus, kaitsekõne vms. Oluline on, et taotlusest selguks projekti vastavus kõikidele kriteeriumitele, sest nende põhjal otsustatakse rahastuse saajad (vt. Taotluse kriteeriumid). Laske loovus valla!;
 • Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€;
 • Iga piirkonna projektide hindamise korraldab vastav noortekeskus;
 • Esitatud projektiideedest valitakse hindamiskriteeriumite põhjal üks rahastustoetuse saaja igas piirkonnas (kokku neli projekti);
 • Projektiideed, mis ei saanud rahastust kohalikus voorus, osalevad üle-eestilises hindamises, kus hindamiskriteeriumite põhjal moodustub pingerida. Pingerea alusel eraldatakse rahastus projektiideedele konkursi eelarve ülejäägi ulatuses.

Pöördu nõustamiseks või esita idee lähimasse noortekeskusesse aadressil:

PÕHJA-EESTI: Keila Noortekeskus: Geter Ehrenpreis geter@keilanoortekeskus.ee
LÄÄNE-EESTI: Pärnu Noorte Vabaajakeskus: Karoliine Aus karoliine@vabaajakeskus.ee
LÕUNA-EESTI: Viljandi Avatud Noortetuba: Ege Enok ege.enok@sakalakeskus.ee
IDA-EESTI: Kohtla-Järve Noortekeskus: Alissa Linter alissa.linter@kjnk.ee

Soovi korral on võimalik saada nõu ja tuge ka konkursi üldkoordinaatorilt: riin.luks@ank.ee.

KÜSI KESKUSTEST KA TEMAATILISI (toidusüsteemid, keskkond, planeet jne) MATERJALE!

Taotluse kriteeriumid:

 • Idee kirjeldus: mida soovite teha, milliseid tegevusi ellu viia? Mis on projekti eesmärk?;
 • Projekti periood ehk millal tegevused algavad ja millal lõpevad?;
 • Kuidas tõstab projekt teadlikkust toidusüsteemide jätkusuutlikkust kasutamisest? Kuidas aitab projekt kaasa inimeste ja planeedi terviseedendusele?;
 • Mida õpib projekti kaudu teie sõber, naaber, kogukond või hoopis kogu Eesti? Mida õpib projektimeeskond?;
 • Mitu liiget on projektimeeskonnas?;
 • Kui palju noori ja kogukonnaliikmeid projekti kaudu teemast teadlikumaks saab ja kuidas?;
 • Detailne eelarve kirjeldus (kuni 2000€).
 • 16. august – Välk-projektikonkurssi avamine
 • 10. september – IDEE ESITAMISE TÄHTAEG!
 • 16. august – 10. september – küsi nõu, abi ja osale noortekeskuste poolt korraldatavates tegevustes. Kui ei tea, millisesse noortekeskusesse pöörduda, siis kirjutage palun riin.luks@ank.ee.
 • 13. – 19. september – projektiideede hindamisvoor piirkondades
 • 21. – 24. september – üle-eestiline hindamine (osalevad kõik piirkondlike koordinaatorite poolt kinnitatud ideed, mis ei saanud rahastust kohalikus voorus)
 • 27. september – rahastuse saanud projektiideede välja kuulutamine
 • 1. oktoober – 17. detsember – ideede elluviimine! 🙂
 • 17. detsember – aruande esitamine*

*Aruandega seotud info räägitakse läbi toetuse saajatega ühisseminaril. Aruanne esitatakse infoplakati, infogrami, infovideo vms kujul, mis vastab noorteinfo esitamise tingimustele ja annab võimaluse igal noorel teema kohta infot saada. Seminar toimub oktoober 2021 pärast rahastuse saajate kinnitamist.

Välk-konkursi “Tulevik on täna!” tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lae juhend alla SIIT!

Teemakohast lisainfot saad SIIT!