ANK konkursi eksperdid pidasid nõu

Lisatud:22/02/2017

Esmaspäeval, 20. veebruaril, kohtusid Eesti ANK eksperdid Tartus, et panna paika ühised põhimõtted, mille alusel hinnata ANK konkursi taotlusi. Tegemist on Eesti Noorsootöö Keskuse poolse konkursiga noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

Eesti ANK eksperdid leidsid, et peamised põhimõtted, millele tähelepanu pöörata on järgmised:

  • tegemist on konkursiga;
  • kõiki taotlejaid tuleb kohelda võrdselt ehk hinnata tuleb infot, mis on kirjas taotluses või saadakse läbi ringreisi;
  • jälgida, et projekti eesmärk kattub konkursi eesmärgiga;
  • projektis peab olema selgelt välja toodud avatud noorsootööga seotud kitsaskoht ja kuidas seda arendatakse;
  • projektis peab olema selgelt välja toodud kohaliku noorsootöö kättesaadavusega seotud kitsaskoht ja kuidas seda parandatakse, olgu selleks siis näiteks kas osaluste kasv, uute noorte kaasamine või kvaliteetsemad tegevusvõimalused;
  • projektil peab olema konkreetne tulemus ja pikaajalisem mõju;
  • projekti elluviimise erinevatesse faasidesse on kaasatud noored – me soovime näha ja toetame seda, et need ideed ja tegevused tehakse koos noortega ja noored õpivad sellest protsessist.

Eesti ANK tegutseb noortekeskuste heaks alates aastast 2001.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010