Anne Õuemaa: Minu kogemuslugu noorsootöötajana

Lisatud:04/11/2020

Mis tõi mind noorsootöö juurde?

Oli aasta 2002. Õppisin Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonnas doktoriõppes, kuhu mind peale eripedagoogika magistriõppe edukat läbimist kutsuti. Uurisin noorukite käitumist provokatiivsetes sotsiaalsetes situatsioonides. Kõik oli justkui põnev, aga minu tööelust oli midagi juba pikemat aega puudu. Igatsesin tohutult tähenduslikku tööd inimestega. Tahtsin, et minu tegevus muudaks kellegi elu päriselt paremaks. Hakkasin otsima tööd, kus saaksin lisaks uurimisele teha vahetut klienditööd. Samal ajal pelgasin, et olen võimalike tööandjate arvates ülekvalifitseeritud.

Miks ma tegin valiku noorsootöö kasuks?

Jalutasin neid mõtteid mõeldes Tiigi tänava õppehoone koridoris, kui mu pilk jäi peatuma töökuulutusel, mis rippus sotsiaaltöö üliõpilastele mõeldud stendil. Otsiti kahte inimest noortega tegelevasse keskusesse, üks oli sotsiaalpedagoog ja teine ebamäärase nimetusega: justkui hea majahaldjas, kelle ülesandeks oli kanda hoolt selle eest, et riskitaustaga noortel oleks koht, kuhu tulla ja kus turvaliselt olla. Ehkki kandideerimistähtaeg oli möödas, otsustasin julguse kokku võtta ja helistasin. Telefonile vastas minu endine kursusekaaslane. Ta kutsus mind kohe vestlusele ja paari tunni pärast sain teada, et olin tööle võetud. Hiljem selgus, et olin sellele laialivalguva kirjeldusega ametikohale praktiliselt ainuke kandidaat.

Niisiis tõi mind noorsootöö juurde suur soov töötada inimestega. Minu valiku noorsootöö kasuks vormistas õnnelik juhus. Nii alustasin tööd Tartus kolmanda sektori organisatsioonis ning minu tegevuskohaks sai laste- ja noortekeskus Öökull.

Mis on mind noorsootöö valdkonnas kõige enam lummanud?

Juba peale mõnenädalast töötamist tegin tööandjale ettepaneku nimetada ametikoht „justkui majahaldjas“ ümber tõsiseltvõetavamaks „noorsootöötajaks“. See oli aeg, kus Eesti noorsootöö maastikul oli veel ebaselge, kas riskinoortega tegelev keskus on noortekeskus või midagi muud. Üsna varsti oli ka kohalikule omavalitsusele selge, et meie tegime oma keskuses samasugust tööd nagu linna teised noortekeskused. Minu jaoks ongi üks võluvamaid asju noorsootöös olnud see, et saime koos kolleegidega algatada nii palju uut ja mõjusat. Ma rõõmustasin peaaegu iga päev oma tööd tehes, sest nägin, kui kasulik see on. Sain olla kellegi jaoks võib-olla see ainus usaldusväärne täiskasvanu, keda iga laps harmooniliseks arenguks hädasti vajab.

Lisaks olen väga nautinud seda, et olen saanud kogeda noorsootööd kohalikul tasandil tegutsevast organisatsioonist kuni üle-eestiliseni välja. Alustasin noorsootöötajana noortekeskuses, hiljem koordineerisin noorsootöö teatud suundi kohaliku omavalitsuse tasandil ehk Tartu linnavalitsuse noorsooteenistuses peaspetsialistina. Lõpuks avanes mul võimalus liituda üle-eestilise meeskonnaga Eesti ANKis, mis näitas noortekeskuste arengusuunda üleriigilisel tasandil. Igal tasandil on avanenud uued võimalused ja väljakutsed.

Sellel teekonnal olen saanud luua mitmeid programme noortele ja noorsootöötajatele. Mis aga kõige olulisem – tänu sellele teekonnale olen saanud ka ise areneda ja kasvada. Mäletan erinevaid värvikaid hetki, kui tabasin end mõttelt, et küll ma olen õnnelik inimene, sest saan teha nii nauditavat ja tähenduslikku tööd iga päev.

Hetkel naudin oma tööd arengutreeneri ja superviisorina, kes saab anda oma panuse noortevaldkonna töötajate arengusse ja tööõnne toetamisse.

Mis on olnud minu suurimad avastused noorsootöö valdkonnas?

Praktiliselt esimesest tööpäevast peale on olnud minu suurimaks ja meeldivaimaks avastuseks see, et noorsootöö kujutab endast sihipärast kasvatustegevust. See ei ole mingi odav meelelahutus, mida pakutakse noortele ajaaukude täiteks, et nad bussipeatuses suitsu ei teeks või mõnel muul moel kaaskodanikke ei häiriks. Noorsootöös on küll palju meelelahutuslikku ja see tõmbab noori vabatahtlikult noorsootöö tegevustesse. Asja tuumaks on aga noore eneseteadlikkuse toetamine ja praktiliste eluoskuste õpetamine. Poliitikas räägitakse küll palju kaasamisest, aga noortekeskustes töötavad noorsootöötajad oskavad seda päriselt teha. Noorsootöötajad oskavad luua kontakti ja julgevad suhelda erinevate noortega. Noorsootöötajad on üks eriline tõug! Minu meelest on nad potentsiaalne üleriigiline ressurss sildade loomiseks erinevate inimrühmade vahel.

Mis on olnud minu suurimad väljakutsed noorsootöö valdkonnas?

Olen kogenud noorsootöös jätkuva rahastuse saamiseks pidevat vajadust oma tööd selgitada ja selle vajalikkust tõestada. Peamiseks väljakutseks ongi olnud piiratud rahaliste varudega maksimaalselt kasulike projektide, programmide või teenuste disainimine ja käivitamine. Samas on just ressursside äärmine piiratus andnud mulle ja kolleegidele indu luua midagi innovaatilist, leida täiesti uusi lahendusi ja kaasata vabatahtlikke, mis on andnud lõpptulemusele juba täiesti uue mõõtme. See väljakutse on andnud mulle väga väärtuslikku kogemust ja väljendub siiani minu hoiakus pakkuda olemasolevate ressurssidega võimalikult täpselt disainitud ja mõjusat teenust.

Mis on olnud mulle õppetunniks? Milles on seisnenud minu enda areng selles valdkonnas?

Mäletan hetke noortekeskuses töötamise perioodist, kui tabasin kaalule astudes, et olin ilma tahtmata oma niigi madalast kehakaalust paar kilo veel kaotanud. Olin nõus suure pühendumuse eest töötama sellel perioodil väga madala palga eest. Olin leplik sellega, et mittetulundusühingu eelarve koosnes erinevatest projektitoetustest ja ressursid olid väga piiratud. Selle tulemusena oli minu igapäevaseks söögiks tatrapuder hapukoorega, millele lisasin pidulikumatel päevadel värsket kurki. Tagantjärele saan öelda, et minu kehale ja tervisele selline üksluine toidulaud ei meeldinud.

Siit tulebki minu kõige suurem õppetund, mille saan tuua välja alles tagantjärele. On raske hoolitseda jätkusuutlikult teiste eest ja mitte läbi põleda, kui oled jätnud iseenda ja oma vajadused hooletusse. Mulle meenub n-ö ärkamise hetk, kui taipasin, et mulle võib töö riskinoortega meeldida nii palju kui tahes, aga kui ma ei suuda ennast üleval pidada ega oma tervise eest piisavalt hoolitseda, siis tuleb mul töökohta vahetada. Usun, et selline eneseohverduslik muster oli minu sisse ilma noorsootöötagi kirjutatud, aga intensiivne tegutsemine sellel perioodil noorsootöö valdkonnas tegi mind teemast teadlikuks.

Milles näen praegu noorsootöö muutust võrreldes ajaga, kui alles alustasin?

Noorsootöö on täna hoopis paremini reguleeritud ja selle kvaliteet üle Eesti on muutunud kindlasti pisut ühtlasemaks. Kui tundsin end sajandi alguses noortekeskuses töötades silmapaistvalt metoodilisena, siis nüüd näen, et üha rohkem on neid professionaale, kes ei tee noorsootöö sildi all lihtsalt toredaid tegevusi, vaid panustavad noorte arengusse teadlikult ja süsteemselt. Valdkond on paarikümne aastaga muutunud oluliselt professionaalsemaks ja tõsiseltvõetavamaks.

Mis mind on hoidnud kõik need aastad valdkonnas?

Ehkki vahetasin 2016. aastal koordineeriva noorsootöötaja rolli coach’i mütsi vastu ja laiendasin 2020. aastal julgemalt oma tegevusulatust väljapoole noorsootööd, võin öelda, et üks osa minust elab endiselt kaasa noorsootöö valdkonna käekäigule. Esiteks on mind peaaegu 19 aastat selles valdkonnas hoidnud võimalus ise pidevalt areneda ja ennast teostada – proovida uusi asju ja end ise avastada. Ma usun elukestvasse õppesse ja see kontseptsioon on noorsootöös väga ilmekalt väljendunud. Teiseks olen nautinud koostööd oma valdkonna parimate tegijatega. Noorsootöö võimaldab koostööd. Veelgi täpsem on öelda, et valdkondadeülene koostöö on kvaliteetse ja mõjusa noorsootöö alus. Kolmandaks olen saanud luua midagi, milleks mul on hea ettevalmistus ja mis tuleb mul hästi välja – olen saanud disainida kolleegidega mitmeid sotsiaalsete oskuste programme ja teenuseid (nt Hooliv klass, Murdepunkt, MoKo ehk mobiilne kontaktnoorsootöö Tartus) ning neid ka praktikas testida. Ma olen saanud koos kolleegidega disainida ja kogeda, kuidas luua reaalset sotsiaalset muutust, ja see on vägev!

Soovitused noorsootöötajatele

Minu soovitused noorsootöötajatele on seotud enese eest hoolitsemisega, sest see on õnneliku elu alus. Kirega oma tööd tehes ja teisi toetades leia iga päev aega ka kohtumiseks iseendaga ja oma vajaduste eest hoolitsemiseks! Jälgi, et kõik sinu olulised eluvaldkonnad oleksid toidetud. Õpi end kehtestama ja tee oma ellu vajalikku ruumi. Usu, et maailm ei lähe hukka, kui sina seda tervenisti ära ei päästa. Vajadusel otsi tuge ülemuselt, teistelt kolleegidelt või superviisorilt. Sinu missioonitöö on küll tähtis, aga sina oled ka tähtis!

Soovitused noorsootöö otsustajatele

Noorsootöö on mitteformaalse hariduse valdkond, mis tähendab sihipärast tegevust noorte (enamasti õppekavavälise) õppimise toetamisel. See on valdkond, kus osatakse noori päriselt kaasata, äratada huvi ja pakkuda selliste eluliste oskuste õpet, mis kooli õppekavasse ei pruugi mahtuda. Palun tehke endast olenev, et noorsootöötajad saaksid valdkonna tõestamise ja põhjendamise asemel teha rohkem vahetut ja mõjusat tööd noortega. Teil on noorsootöö valdkonnas juhtiv positsioon, kogu valdkonna praktikud loodavad teie peale ning on teie pühendumuse ja mõjusa töö eest juba ette tänulikud.

Soovitused noorele

Ole uudishimulik ja katseta piire! Otsi, kes sa oled ja mis sind päriselt huvitab! Kui selle leiad, siis pühendu! Ära jäta end oma murega üksi! Kui vaja, pea nõu usaldusväärse täiskasvanuga! Tea, et iga oma sõna, mõtte ja teo eest vastutad sa ise!

Arengutreener – superviisor Anne Õuemaa: 

Erialane väljaõpe

 • 1991–1996 bakalaureusekraad eripedagoogikas (cum laude) ja õpetajakutse (Tartu Ülikool)
 • 1996–1998 magistrikraad eripedagoogikas (Tartu Ülikool)
 • 1998–2003 doktoriõpe sotsioloogias (Tartu Ülikool; eksmatrikuleerunud omal soovil)
 • 2012–2015 motiveeriva intervjueerimise (MI) treeneri väljaõpe (Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon)
 • 2016–2018 ANSE standardile vastav coach-superviisori väljaõpe (International Coaching and Supervision Institute)
 • 2018–2020 perekonstellööri väljaõpe (Институт консультирования и системных решений)

Erialane karjäär

 • 2002–2005 Mittetulundusühing Öökull; noorsootöötaja, projektijuht, juhatuse liige
 • 2006–2014 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond; noorsooteenistuse peaspetsialist
 • 2014–2019 MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus; projektijuht, noorsootöö spetsialist, coach-superviisor
 • 2020–… Loov Kuu OÜ; arengutreener, superviisor

Noorsootööalased tunnustused

 • 2003 Parim noorsootöötaja, Tartu Linnavalitsuse tunnustus
 • 2020 Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskuse tunnustus pikaajalise panuse eest noortevaldkonna arengusse