Juhatuse esimehe Ege Enoki aprillikuu tervitus

Lisatud:03/04/2023

Möödunud infokirja, mida hellitavalt kohviminutiteks kutsume, postkasti potsatamise järel küsisime oma liikmetelt tagasisidet oma kommunikatsioonile. Saime toreda idee alustada igakuiseid kohviminuteid juhtkirjaga – pöördumine liikmetele kas liikmetelt endilt või EANKi meeskonnalt. Sellele traditsioonile paneb aprillikuu kohviminutites nurgakivi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse esimees Ege Enok.

EANKi juhatuse esimees Ege Enok

Novembris toimus Rakveres meie üldkoosolek, kus ühe teemana maailmakohvikus küsisime osalejatelt „Millised on Sinu/Sinu keskuse/Sinu piirkonna koolitusvajadused? Millised on juhtide koolitusvajadused? Millised on noorsootöötajate koolitusvajadused?“ ja vastuste seas oli väga palju suhtlemisega seotud vajadusi – kuidas öelda EI? Kuidas luua/taastada/säilitada töörahu? Kuidas luua tööõnn? Kuidas töötajaid innustada ja aidata sisemist motivatsiooni leida? Mis on coaching ja coachiv juhtimine? Selle sisendi alusel korraldasime märtsi alguses kahepäevase koolituse, mille käigus keskendusime tõhusatele coachivatele vestlustele ja tagasiside andmisele.

Koolitaja Hanna Jõgi PersonaliDisainist kirjeldas oma materjalides, et coachiva juhtimisstiili eesmärk on inimeste ja meeskondade potentsiaali avamine ja kasutamine parimate tulemuste saavutamisel, mille juures julgustatakse inimesi olema need, kes nad on ja näitama üles initsiatiivi, mõtlema raamidest välja ja võtma suuremat sisulist vastutust. Siinjuures on oluline teada, et coaching põhineb erinevatel baasuskumustel:

  • inimestel on kõik vajalikud ressursid olemas;
  • inimesed teevad parima võimaliku valiku neile võimalikest variantidest;
  • iga käitumise taga on positiivne kavatsus;
  • muutus on vältimatu;
  • kõik inimesed on okei!

Usun, et selline mõtteviis käib noorsootöös meiega juba kaasas, kus väärtustame iga noort individuaalselt, lähtume noore vajadustest ja soovidest.

Coachiva vestluse läbiviimisel järgitakse baasoskuseid, mida koolituse käigus põhjalikumalt vaatlesime:

  • kohalolek ja kontakti loomine;
  • aktiivne kuulamine;
  • peegeldamine;
  • küsimuste esitamine;
  • tegevuste kokkuleppimine.

Lõpetuseks, minule jäi koolituselt kõlama mõte, et mida rohkem hoiame tasakaalus oma oskuseid ja väljakutseid, seda suurem on me töörõõm. Soovin sisemist tarkust ja enesehoidu meile kõigile, et igapäevases virr-varris ja võimaluste paljususes leida ja hoida oma kese ja enda heaolust lähtuvalt teha valikuid – usun, et kui mõnele kutsele, töökäsule vms öelda „EI“, siis on see „JAH“ ütlemine iseendale.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eesti ANK (@eesti_ank)

Kui keegi tunneb, et vajab mõne tööalase teema või küsimuse puhul coachingu sessiooni, siis soovitan väga kasutada SOS sessiooni Anne Õuemaaga, mis on meie liikmetele tasuta.