Avatud noorsootöö ABC alustab taas!

Lisatud:05/09/2022

Avatud noorsootöö ABC alustab taas!

Meil on hea meel kutsuta taas noorsootöötajaid Avatud noorsootöö ABC koolitusele. Koolitus toimub hübriidsena, esimene ja viimane koolituspäev füüsiline, mille vahele jäävad ka Zoomi kohtumised.

Koolituse info

Sihtgrupp: Alustavad või hiljuti alustanud noorsootöötajad;
Spetsialistid, kes soovivad avatud noorsootöö teadmisi uuendada/täiendada.

Koolituse kestvus: 80 ak/t

Koolitajad: Annely Reile, Ege Enok, Heidi Paabort, Kadi Laaneots, Karoliine Aus, Kristina Masen, Marek Mekk, Riin Luks

Koolituse eesmärk: Noorsootöötajate professionaalse arengu ning kohaliku tasandi noorsootöö arengu toetamine ja arendamine

Registreerumine: bit.ly/EANK_ABC

Osalustasu: 150€

Soodushind: 75€ EANK liikmete töötajatele

Koolitussesioonid:

 • I koolituspäev  – 05.10. kell 10:00 – 16:30 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses
 • II koolituspäev – 10.10. – 14.10. vahemikus, kell 10:00 – 12:30 Zoomis, kuupäev täpsustamisel
 • III koolituspäev – 20.10. kell 10:00 – 12:30 Zoomis
 • IV koolituspäev – 31.10. – 04.11. vahemikus, kell 10:00 – 12:30 Zoomis, kuupäev täpsustamisel
 • V koolituspäev – 07.11. kell 10:00 – 12:30 Zoomis
 • VI koolituspäev – 14.11. – 18.11. vahemikus, kell 10:00 – 12:30 Zoomis, kuupäev täpsustamisel
 • VII koolituspäev – 21.11. – 25.11. vahemikus, kell 10:00 – 12:30 Zoomis, kuupäev täpsustamisel
 • VIII koolituspäev – kohtumise kuupäev lepitakse koos osalejatega kokku

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö olemus ja disain ning noortekeskuse tegevussuunad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Ettevõtlikkus avatud noorsootöös
 • Noorte omaalgatused, noorte osalus ja kaasamine
 • Nutikas noorsootöö ja noorsootöö sotsiaalmeedias
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Riskirühma noored ehk sihtgrupipõhine noorsootöö
 • Andmete analüüs ja Logiraamat
 • Terviklik mina ja enesehoid noorsootöös
 • Tagasisidestamine ja praktilised tööriistad

Koolitus on jaotunud erinevatesse teemamoodulitesse ning üldiselt iga nädala esmaspäeval avaneb uus teemamoodul. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, videoloeng ja esitlused, lisaks soovitatav lisalugemine. Virtuaalsed kohtumised salvestatakse ning lisatakse hiljemalt sama päeva õhtuks videoloenguna teemamooduli materjalide hulka. Igas teemamoodulis saab õppija ka ühe iseseisva ülesande ja/või küsimustele vastamise testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena käesoleva kursuse juhendajad, lisaks on võimalik foorumis teemasid püstitada ja kursusekaaslastega arutada.

Õpiväljundid:

 • Osaleja saab aru noortepoliitika ja avatud noorsootöö olemusest ja seostest ning oskab arvestada noortekeskuste tegevussuundadega noorte toetamisel;
 • Osaleja on kursis asjaajamise, planeerimise ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel, informaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel seoseid näha ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja mõtestab noorte ettevõtlikkuse olemust ning on teadlik, kuidas ettevõtlikke noori toetada;
 • Osaleja tunneb noorsootöö peamisi pädevusi ning oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid;
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest;
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel;
 • Osaleja tunneb peamisi sotsiaalmeedia kanalite vorme ja stiile ning lähtub väliskommunikatsioonis sihtgrupi vaatest ning noorsootöö eetikast;
 • Osaleja tunneb noorteinfo põhimõtteid ja oskab orienteeruda peamiste noorteinfo kanalite seas;
 • Osaleja saab aru sihtgrupipõhisest noorsootööst ja oskab tuvastada ning määrata erinevaid noorsootöö sihtgruppe;
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja reflekteerib enda vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise ning tasakaalu üle;
 • Osaleja teab ja rakendab refleksioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel.

Koolitus on edukalt läbitud, kui osaleja on osalenud mõlemal füüsilisel kohtumisel ja vähemalt neljal virutaalkohtumisel Zoomis ning teostanud edukalt (minimaalselt 6 hindepunkti) vähemalt 80% kodutöödest. Koolituse edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Lisainfo: Kadi Laaneots, kadi.laaneots@ank.ee, 53014743