COST presentation

Lisatud:13/07/2020

13. juulil oli Eesti ANK Noorte Tugila meeskonnal võimalus tutvustada COST-võrgustiku veebiseminaril Eesti Noortegarantii tegevusi.

COST (Euroopa teaduse ja tehnoloogia koostöö) on teadusuuringute ja innovatsioonivõrgustike rahastusorganisatsioon) tegevused aitavad ühendada uurimisalgatusi kogu Euroopas ja mujal ning võimaldavad teadlastel ja innovaatoritel oma ideid mistahes teaduse ja tehnoloogia valdkonnas laiendada, jagades neid oma kaaslastega. COSTi meetmed on alt üles suunatud võrgustikud, mille kestus on neli aastat ja mis edendavad teadusuuringuid, innovatsiooni ja karjääri.

Veebiseminar toimus Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion (COST Action CA18213) raames, mis on uurimisalgatus ja toetab uurijate ja innovaatorite võrgustikku maapiirkondade NEET-noorte tugimeetmete  info ja arenduste osas. Võrgustik seob hetkel 27 riigi uurijaid, praktikuid, innovaatoreid, kes tegutsevad koos perioodil 2019-2023 ühiste eesmärkide nimel.

Presentation.

Esitlus.