EANK, ENK ja ENL ühispöördumine noorsootöötajate vaktsineerimise osas

Lisatud:03/03/2021

Pöördumine noorsootöötajate vaktsineerimise osas
08.02.2021

Pöördume Teie poole palvega, et haridusvaldkonna töötajate vaktsineerimiskava ettevalmistamisel pakutakse vaktsineerimise võimalust ka noorsootöötajatele, kes lisaks üldhariduskoolide õpetajatele ja huvikoolide juhendajatele samuti noortega regulaarselt kokku puutuvad ja Covid-19 viiruse levikust tingitud keerulises olukorras noori igakülgselt toetavad. Noorsootöötajad puutuvad noortega kokku erinevates noorsootöö keskkondades avatud noortekeskustes, noorteühingutes, huvitegevuses ja huvihariduses, mobiilses noorsootöös jm. Sellest tulenevalt palume, et ka noorsootöötajatele oleks tagatud võrdselt võimalus sarnaselt õpetajatele ja huvihariduse õpetajatele end vaktsineerida. 

Vastus: 

Head Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Noorsootöötajate Kogu ja Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad

Täname pöördumast ja mõistame soovi ka noorsootöötajaid võimalikult kiirelt vaktsineerida. 

Kinnitame, et vaktsineerimise plaanides käsitletakse haridusvaldkonna töötajaid eesliinitöötajatena. See tähendab, et kõik haridusvaldkonnas töötavad inimesed lasteaedadest kõrgkoolide, huvihariduse ja noorsootöötajateni kuuluvad eelisjärjekorras vaktsineeritavate hulka. Kuna vaktsiini on piiratud koguses, siis toimub vaktsineerimine etappide kaupa. Saadame kindlasti täpsema info noortevaldkonna organisatsioonidele, kui vaktsineerimise aja osas on selgus käes.

Kõike head soovides
Mari Annus
kommunikatsiooniosakonna konsultant
Haridus- ja Teadusministeerium