Eesti ANK juhatuse 1015 tegusat päeva

Lisatud:01/05/2021

Kerli Kõiv
Eesti ANK juhatuse esimees 2018-2021

28.03.2018 astus Eesti ANK juhatusse uuendatud koosseis – Kerli Kõiv, Margit Udam, Annely Reile, Merlis Pajustik ja Marek Mekk. Sügiseks oli aga Margit vahetanud noorsootöö üldhariduse suuna vastu ja nii määrati sügisesel üldkoosolekul uueks juhatuse liikmeks Margiti asemel Ege Enok.

Nagu iga uue grupi puhul algas ka siin taas üksteise tundmaõppimine, meeskonnatunde ja töökultuuri loomine. Muidugi olid Merlis, Kerli ja Marek varasemast koosseisust juba senised teadmised koostööst tegevmeeskonnaga kaasa võtnud ja seda sujuvam oli üleminek. Nii nagu sellelgi kevadel valitud uus juhatus saab kaasa Ege ja Annely varasemad kogemused ja mõtted.

Seda 1015 päeva ilmestab ehk kõige enam Haridus- ja Teadusministeeriumi kolmeaastane strateegilise koostööleppe ettevalmistus, läbirääkimised ja elluviimine. Protsess, mis oli kõigile esmakordne ning mis määratles ära ka iga katusorganisatsiooni suunad noorsootöö arendamisel. Selgemaks sai see, mida ootab riik meilt eelkõige avatud noorsootöö ja noorsootöö tegevusruumi arendamise suunal. Liikmete soovid ja ootused said pärast põhjalikke arutelusid ja küsitlusi kokku Eesti ANK uues arengukavas. Selle arengukava elluviimine käib nüüd uue hooga. Tegevmeeskond on toonud juhatuse lauale üha uusi ideid, mis kõik toetavad meie arengusuundade elluviimist. Aitäh igale noortekeskusele ja seal töötavale inimesele ideede, kaasamõtlemise ja elluviimise eest!

Meeskonna efektiivsemaks toimimiseks kujunes välja iga juhatuse liikme oma huvi ja suundmus. Nii oli Marek kaasarääkiv noorsootöötaja kutse, avatud noorsootöö, hea tava ning miinimumstandardi teemadel, Merlis panustas nutika noorsootöö arengusse, Annely andis ekspertteadmisi tõrjutuseriskis noorte suunal, Margiti fookuses oli rahvusvaheline noorsootöö, Ege tähelepanu oli avatud noorsootööl ja noortekeskuste töö korraldusel ning Kerli rääkis kaasa kohaliku omavalitsuse temaatikas. Tegevmeeskonnas nägime sel perioodil inimeste tulemisi ja minemisi, võttes avasüli vastu iga uue inimese ning saates soojade sõnadega uutele ülesannetele Stiina, Ivika, Carolyni ja Maivi. Igaühe jälg Eesti ANK-is on tugev ja kordumatu. Kõik inimesed on olnud nagu päikesekiired, kes toonud positiivset uut vaadet, uut lähenemist, raputanud üles vanast ja kellega on avastatud palju uut. Eesti ANK  liikmeskonda, sh tegevmeeskonda ja juhatust on innustanud tahe kirjutada noorsootöö ja noortekeskused aegade-raamatusse maailma parimal viisil.

1015 päeva jooksul on juhatus koos ühe laua taga töötanud 31 korral kokku vähemalt 1248 tundi, millele lisandub tuhandeid loendamatuid tunde töös kirjade, dokumentidega, riiklike kohtumistega ja vestluses liikmetega. Sel ajal on meil kokku olnud 6 üldkoosolekut, millest kaks virtuaalselt. Liikmeskond on kasvanud 181 noortekeskuselt 223 noortekeskuseni. Tugevalt argumenteeritult on leitud 3,3 miljoni euro ulatuses lisarahastust ning see korrektselt ka noortekeskuste heaks rakendatud. Läbi Tugila ja Nopi Üles programmi on jõudnud otsetoetused mitmete noortekeskusteni; koolitused, coachingud ja supervisioonid on pidevalt kõigile liikmete esindajatele avatud. 2021. aastal läbiviidud auditeerimine andis meie tööle ning otsustusprotsessidele väga hea hinnangu. Aitäh kõigile, kes on kaasa aidanud, hoolinud ja toetanud.

Soovin Eesti ANK lahkuva juhatuse nimel kõigile meie noortekeskustele rõõmu oma tööst ja noortest! Hoiame ikka silmapiiril meie ühist visiooni olla avatud, koostöised ning oluline osa õpikogukonnast. Hea uus juhatus, Annely, Ege, Triin, Gethe, Helen, soovime teile julgeid uuendusi, tugevat närvi ja kindlust seista noortekeskuste positsiooni eest ühiskonnas. Hoidke meie tegevmeeskonda ja iga noortekeskuse ideed, et samasugune mitmekesine info- ja ideemaastik meie ühenduse igapäevaelus jääks püsima!