Eesti ANK koostööprojekt „Community Guarantee“ sai olulise tunnustuse

Lisatud:10/05/2018

PRESSITEADE

10.05.2018

 

Euroopa päeval toimunud Sihtasutuse Archimedese tänuüritusel nimetati Eesti ANKi strateegiline koostööprojekt “Community Guarantee” parimaks strateegiliseks koostööprojektiks.

Eelkõige on see tunnustus ja tänu kõigile Noorte Tugilate keskustele, samuti nende edukale ja tulemuslikule meeskonnatööle, mille suurem eesmärk on alati üks – toetada abivajavaid noori.

Teiseks on tunnustus meie spetsialistide-noorsootöötajate tarkusele ja visadusele.

Eesti spetsialistide hea töö

Noorte Tugilate spetsialistide teadmised ja kogemused on pälvinud rohkelt tähelepanu teisteski riikides – neid on jagatud Islandi, Itaalia ja Portugali partneritega ning koostöös valmib noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil – kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab edaspidi kõikjal kujundada NEET-noortele kvaliteetseid tugiteenuseid.

Rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” koordinaatoriks on Eesti ANK. 1. juulist 2017 käivitunud projekt lõpeb järgmise aasta 31. jaanuaril.

Sel perioodil analüüsitakse Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid.

Projekti väljundiks ongi eelnimetatud NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil – kirjalik juhendmaterjal.

Koostööprojekti “Community Guarantee” sisu

Tunnustuse saanud projekti raames toimub perioodil 1.07.2017 kuni 31.01.2019 kolm projektikoosolekut ja neli õppevisiiti partnerriikidesse. Lisaks on nähtud ette kohaliku tasandi külastused ja küsitlused, seminar ja Eestis toimuv lõpukonverents.

Esimene rahvusvaheline koosolek toimus eelmise aasta septembris Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses. Projekti ”Community Guarantee” rahastatakse SA Archimedese noorteagentuuri Erasmus+ KA2 programmist kuni 167 970 euroga.

Eesti ANKi meeskonda kuuluvad Stiina Kütt, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Ivika Uslov

Projekti partnerorganisatsioonideks on CAI–Conversas Associação Internacional (Lissabon, Portugal), EDUFORMA S.R.L. (Padova, Itaalia) ning Samfes, samtök felagsmidstodva a Islandi (Reykjavík, Island).

„Kuldõun 2018“ tulemused

SA Archimedes tänusündmusel 9. mail 2018 tunnustati ka teisi haridus- ja noortevaldkonna silmapaistvaid tegijaid. Kuldõunad sai MTÜ Robootika Erasmus+ projekti eest „Robotics for Schools“ ning MTÜ Ruumiloojad Erasmus+ projektiga “MoveMakers: Co-creating New Ways of Learning”.

Noortevaldkonna rahvusvaheliseks koolitajaks valiti Kristi Jüristo, aasta õpirände edendajaks valiti Margit Rammo Sihtasutusest Innove, õpiränduriteks õpetaja Tiina Mäeks Rakvere Ametikoolist ja Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilane Kristin Hansen. Parim välispraktikantide sõber on lennukite hooldusettevõte Magnetic MRO. Lisaks tunnustati parimat puuetega noorte kaasajat ning teisi säravaid tegijaid haridus- ja noortevaldkonnas.

 

Lisainfo:

Ivika Uslov, ivika.uslov@ank.ee

Stiina Kütt, stiina.kutt@ank.ee