Eesti ANK kutseala kogukonnas

Lisatud:03/05/2021

Kerli Kõiv
Kutseala kogukonna mentor

Tartu Ülikooli Narva Kolledž on seadnud enda eesmärgiks noorsootööd õppivatele tudengitele luua valdkonnas töötavate praktikutega juba õppimise ajal toetav võrgustik, kus siduda kooliteadmised igapäevaelu praktikaga. See on lähenemine, mis väärib kiitust, sest just nii saavad tudengid olla osa valdkondlikust töökeskkonnast, selle väärtustest, igapäevapraktikatest ja inimressursist veel ennem kui valdkonda tööle asuvad.

Peaaegu iganädalased kohtumised, ühistegevused ja osalused valdkondlikel üritustel on avanud tudengite jaoks maailma meie noortekeskuste igapäevaellu. Meie ise aga oleme tundma õppinud seda, milliste huvide ja ootustega tulevad uued kolleegid noorsootöösse. Nii saame kohandada töökeskkondade ja töötajate ühised ootused.

Kutseala kogukonna töös osaleb nii noortekeskuste juhte kui ka Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna liikmeid. Meie avatud noorsootöö arendusjuht Riin Luks leidis koostöös Briti Nõukoguga ka suurepärase lahenduse noorsootöö ja erineva kodukeelega noorte lõimumise toetamiseks läbi projektiprogrammi, mida viivad ellu just TÜ Narva Kolledži tudengid. Aitäh, Briti Nõukogule avatuse eest proovida uusi lahendusi!

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus hindab kõrgelt õppejuhi Maria Žuravljova pikaajalist ning sihiteadlikku panust noorsootöö valdkonna arendamisse. Aitäh, Maria! Kutseala kogukonna tegemiste kohta saab lugeda ka 23.04 2021 ilmunud artiklist ajalehes Postimees.

Aitäh kõikidele noortekeskustele, kes te aitate kaasa erinevate ülikoolide tudengite praktika ja kogemuspagasi suurendamisele!