Eesti ANK Noorte Keskkonnanõukogus

Lisatud:02/05/2021

Carolyn Mets

Noorte Keskkonnanõukogu on 2019. aasta 5. juunil Keskkonnaministeeriumi juurde loodud noorteorganisatsioon, mille eesmärk on nõustada ministeeriumit otsuste tegemisel, esindada noorte ja noorteorganisatsioonide keskkonnaalaseid huve nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, anda Eesti noortele võimalus tõstatada nende jaoks olulisi keskkonnaalaseid probleeme, olla kaasatud keskkonnateemalistesse aruteludesse ja keskkonnapoliitika kujundamisesse ning panustada erinevate tegevustega noorte keskkonnaalaste teadmiste suurendamisse.

Nõukogusse kuulub kümme erinevat organisatsiooni, nende hulgas ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, keda esindab Carolyn Mets ja kes koos Fridays for Future esindajatega asus Keskkonnanõukogu 2021. aasta jaanuarist juhtima.

Sellel aastal on fookusteemadeks võetud noorte keskkonnateadlikkuse tõstmine, koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega ja kindlasti Conference of the Parties (COP26), kus ka ühel Eesti noorel on võimalus osaleda.

Mida oleme seni teinud?

  • 2020. aasta varakevadel toimus Noorte Keskkonnanõukogu ja Keskkonnaministeeriumi koostöös keskkonnalaager, kus kolme päeva jooksul arutleti erinevate keskkonnaalaste probleemide üle ning  õpiti saadud teadmisi edasi andma. Koolitusel osales EANK-i liikmeskonnast neli noorsootöötajat. Noorte Keskkonnanõukogu võttis eesmärgiks vastavaid teadmisi jagada koolitundides, kuid seoses keerulise aastaga lükkus tegevus sellesse kevadeks.
  • 2021. aasta kevadel alustasime tasuta koolituste pakkumisega koolidele.
  • Hetkel on läbi viidud mitukümmend koolitust ning oleme kogunud juba üle saja noore tagasiside. Koolitustelt on selgunud, et keskkonnateemad lähevad noortele väga korda ning põnevad veebilahendused ja noored asjatundjad on nende sõnul positiivne lähenemine, seda just samastumiseks, teema paremaks mõistmiseks ja vabama õhkkonna loomiseks.
  • Kohtusime aprillis Hollandi Noorte Keskkonnanõukoguga JMR, kes on just organisatsioonitööd alustamas. Kohtumise eesmärk oli luua side erinevate riikide noorte keskkonnanõukogude vahel, et üksteiste kogemustest ja tegevustest õppida ja inspiratsiooni saada. Lepiti kokku, kuidas edaspidi koostööd jätkata.

Juba sügisel jagame taaskord võimalust meie koolitustest osa saada – huvi korral võib juba praegu ühendust võtta!