Eesti ANK pressiteade: Aga mina usun nooresse!

Lisatud:04/12/2017

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Pressiteade

 04.12.2017

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

 

AGA MINA USUN NOORESSE!

 

Paljud Eesti organisatsioonid on otsustanud teha üheskoos Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – Aga Mina. Kampaanias osaleb ka MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, kes kutsub noori kaasa lööma ja üritustel osalema.

Leiame, et Eesti noor on õpihimuline, kaaslasi mõistev ja toetav, aktiivne, mitmekülgsete huvidega.

Maailm on muutunud ja noortele esitatakse ühiskonna poolt aina suuremaid nõudmisi, mida võib soodsate olude puudumisel olla üsna raske täita. Alati ei ole keskkond meie ümber see, mis toetaks noorte arengut, vahel pole noorel toetavat perekonda või tugivõrgustikku, kes oskaks noori kuulata või suudaks märgata noorte muresid või probleeme. Murede põhjuseks võivad olla ka majanduslikud raskused või vähesed sotsiaalsed oskused.

Meie usume, et noor ei saagi olla alati vastutav selle eest, kui tema elus on probleeme, sest ta kuulub sihtrühma, kes saab oma elu üle kõige vähem otsustada.

Me teeme kõik, et neid noori märgata, ära kuulata – ja mis peamine – noorsootöö kaudu toetada. Eesti noortekeskustel on kokku tuhandeid edulugusid, et noore tulevikku saab suunata ja nende probleeme lahendada. Vahel võib üksainus julgustav sõna või vestlus muuta noore elu.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 9. novembril 2001. aastal. Ühendusse kuulub 97 liiget 154 noortekeskusega.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Eesmärk on toetada uute noortekeskuste arendamist, korraldada liikmetele/noorsootöötajatele seminare ja koolitusi, arendada rahvuslikke ja rahvusvahelisi projekte, suhelda välispartneritega, vahetada kogemusi ning mis kõige tähtsam – olla partner noorsoopoliitika kujundamisel riiklikul ja kohalikul tasandil.

Me soov on teha veelgi paremat koostööd noorte toetamisel koostöös omavalitsuste, riigi, ettevõtete ja kolmanda sektoriga.

Noorte tulevik on meie kõigi kätes!

Vaata ka:

www.ank.ee 

https://agamina.ee/kampaania/