Eesti ANK pressiteade: Noorte Tugila kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

Lisatud:04/12/2017

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Pressiteade

 04.12.2017

Noorte Tugila kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

AGA MINA AITAN NOORE UNISTUSI ELLU VIIA

Paljud Eesti organisatsioonid on otsustanud teha üheskoos Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – Aga Mina. Kampaanias osaleb ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse programm Noorte Tugila, kes kutsub noori osalema oma üritustel ja kaasa lööma noorte elu paremaks muutmisel.

Eestis on ligi 29 000 noort vanuses 15-29, kes ei õpi ega tööta. Ligi pooled neist noortest on noored lapsevanemad, üks osa noortest on ajutiselt eemale jäänud terviseprobleemide tõttu või vajadusest hoolitseda pereliikmete eest. Kolmandik noortest on töötud, kes on aktiivsest ühiskonnaelust kõrvale erinevatel isiklikel, sotsiaalsetel või majanduslikel põhjustel, näiteks on jäänud haridustee pooleli, mis ei võimalda sobivat tööd leida. Osa noortest elab maapiirkondades, kus on vähe tööandjaid ja vähe tööd, kaugemale tööle minekut takistavad kehvad majanduslikud olud või piisava ühistranspordi puudumine. Üks osa noortest on jäänud eemale isiklike või perekondlike probleemide tõttu, puudub lähedaste tugi, üksi ei osata oma muresid lahendada, valitseb hirm ebaõnnestumiste ees jne.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on töö kaotanud või koolist lahkunud 15-26aastaste noorte võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Noorte Tugila noorsootöötajad lähevad sinna, kus on noored. Noori ei mõisteta hukka, vaid kuulatakse ära, selgitatakse nende unistused ja soovid, luuakse usalduslik suhe ja alles siis algab toetamise protsess. Koos partneritega (omavalitsused, ettevõtted, Rajaleidja, Töötukassa jt) leitakse just konkreetse noore toetamiseks parim võimalus.

Noorte Tugila aitab noori nõustada ja jõustada mitmel viisil: vestelda spetsialistidega, osaleda koolitustel, vahendada suhtlust potentsiaalsete tööandjatega, otsida võimalusi haridustee jätkamiseks, osaleda vabatahtlikus töös, minna tööpraktikale jne.

Alates programmi algusest 2015. aasta novembrist on Noorte Tugila poole pöördunud üle 4000 noore, kellest ligi pooled on tänaseks programmist väljunud, st on saanud Tugila poolt toetust, jõudnud kooli, tööle või on teel sinna. Ligi 1600 noorega tehakse praegu tööd. Pärast programmi lõppu hoitakse noortega veel 6 kuud sidet – neid noori on praegusel hetkel alla tuhande. Noorte Tugila eesmärk on toetada programmi lõpuks (kuni 2018. aasta lõpuni) 8800 noort üle Eesti.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Vaata ka:

www.tugila.ee

https://agamina.ee/kampaania/