Eesti ANK tuleb projekti “Selge suund” raames appi noorsootöö valdkonna meeskondadele

Lisatud:10/01/2017

PRESSITEADE

Eesti ANK tuleb aasta jooksul appi noorsootöö valdkonna meeskonna juhile, et saada meie coach-superviisori Anne Õuemaa toel kasvada ühtseks meeskonnaks, kellel on selge ja inspireeriv suund ning ühist teekonda kirjeldavad sammud.
Programm kestab 2017. aasta lõpuni ja sisaldab kahte seminari juhtidele, juhtide individuaalseid coaching’usessioone ja grupisupervisioone ning programmi valitud meeskondade coaching’usessioone.

Coching’u programmi sihtrühmaks on meeskonnad, mis tegutsevad noortekeskuste juures või milles on noortekeskuse töötajatel kanda oluline roll.

Programm sobib Teile, kui olete sattunud olukorda, kus vajate tuge uue meeskonna kujundamisel (näiteks kohalike omavalitsuste ühinemisega seoses) või soovite teha olulise hüppe oma praeguse meeskonna arengus.

Programmi on oodatud:

  •  noortekeskuse praegune või uus meeskond, mis jätkab tegutsemist peale haldusreformi;
  • KOV koostöögrupp, sh ENTK koostöögruppide tegevussuuna teostajad;
  • Mõni muu konkreetset teenust pakkuv või programmi rakendav meeskond (kohalik Tugila meeskond; „Murdepunkti“ programmi aktiivselt rakendav meeskond; mobiilse noorsootöö teenust osutav meeskond vm.)

Millega kandideerimisel arvestada?

  •  Meeskond on grupp inimesi, kes tegutseb igapäevaselt ühe eesmärgi nimel.
  • Meeskonna edukuse määrab juht. Seega ootame motiveeritud meeskonnajuhi avaldust (registreerimisvorm) ja soovi kogu protsessi jõudsalt panustada.
  • Meeskondade valikul programmi arvestame sellega, et kasu saaksid võimalikult mitmekesised tuge vajavad meeskonnad üle Eesti.
  •  Eelistatud on meeskonnad, kelle tegevus jätkub plaanide järgi ka 2018. aastal.
  • Ootame kandidaatidelt valmisolekut osaleda aktiivselt kogu meeskonnaga programmis kuni 2017. aasta lõpuni, pakkuda vajadusel individuaal- ja grupikohtumisteks enda poolt sobivaid ruume ning panustada muul moel projekti õnnestumisse.

 

Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar 2017.

Kandideerimislink on leitav SIIN

 

Osalemine coaching’uprogrammis on meeskondadele tasuta.

 

Rohkem infot:

Ivika Uslov

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht

5808 4101

ivika.uslov@ank.ee 

 

Eesti ANK projekti „Selge suund“ toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.