Eesti ANK tunnustab aktiivset liiget

Lisatud:06/11/2017

Eesti ANK tunnustusstatuudi alusel tunnustame igal aastal aktiivsuse eest Eesti ANK liiget, kes on olnud aasta jooksul osaleja Eesti ANK poolt elluviidavates algatustes ja projektides ja/või silma paistnud omaalgatuslike tegevustega Eesti ANK heaks.

 

 

Tunnustame Saue Noortekeskuse noortejuhti Üllar Põld’i, kes on algatanud EV100 raames üle-eestilise projektiidee “Kas hundil on pojad või kutsikad?” ning on terve käesoleva aasta tegelenud projekti osalejate kaasamisega, nende nõustamise, motiveerimise ja toetamisega, projekti ja seeläbi ka Eesti ANKi promomisega üle-eestilisel tasandil ning kulutanud selleks vabatahtlikkuse alusel väga palju oma töö- ja unetunde.

Projekt “Kas hundil on pojad või kutsikad” kaasab enam kui sadat Eesti noortekeskust, kes kõik on andnud oma panuse suure üldeesmärgi täitmisse – läbida etapikaupa kaks pikka RMK matkarada, kokku üle 1000km. Projekt on eriline ja oluline arvestades asjaolu, et ajal, mil kogu maailm liigub ülehelikiirusel nutikuse ja tehnoloogia suunas, on see mees suutnud sajad noored ja noorsootöötajad viia tagasi juurte juurde loodusesse.

Eesti ANK tänab Üllarit tema panuse ja pühendumuse eest. Tunnustusega kaasnev kiituskiri ning auhind antakse üle kevadisel Eesti ANK üldkoosolekul.