Eesti ANK tutvustab maailmale nutikat noorsootööd

Lisatud:19/06/2017

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindus tutvustab Rootsis toimuval rahvusvahelisel konverentsil Eesti nutika noorsootöö ühte toimivat näidet. 

Täna ja homme Rootsis Stockholmis peetava School to Work platvormi rahvusvahelise konverentsi “Collaboration for Improvements” eesmärk on jagada erinevate Euroopa riikide häid näiteid. Ühtlasi on kavas lükata käima tihedam koostöö partnerite vahel, kes toetavad igapäevaselt neid noori, keda varitseb oht koolist välja kukkuda või töölt eemale jääda või kes on uussisserändajad.

Eestist osalevad konverentsil Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv. Kokku osaleb spetsialiste üheksast riigist.

Eesti head näited on eeskujuks

Konverentsil tutvustatakse Noorte Tugilat ja noorsootöötajate elektroonilist tööriista, Noortekeskuste Logiraamatut, samuti juhitakse temaatilist töögruppi, mis keskendub kolmanda sektori kaasamisele ühiskonna kitsaskohtadele lahenduse leidmisel.

“Eesti on kindlasti hea näide avaliku ja kolmanda sektori koostööst, kus ühiskonna valupunktide lahendamisel toimib tihe partnerlus. Peamiselt võib juhtuda, et majandustegevuses on partneriteks avalik ja erasektor, kuid inimestele suunatud teenustes on oluline ressurss just kodanikuühiskond oma mitmekesisuses. Kodanikeühendused seovad kindla huvi ja tegevusega inimesi ning seetõttu on ka nende tegevus fokusseeritud kindlale väljakutsele ja probleemi lahendamisele. Mitmepoolses koostöös kohtuvad avaliku sektori vajadus ning ühenduste liikmete motivatsioon,” ütles visiidil osalev Eesti ANK juhatuse esimees ja Noorte Tugila teenuse sisujuht Kerli Kõiv.

Konverentsil osalev Noorte Tugila juht Heidi Paabort lisas, et konverents on hea võimalus näitlikustada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise noortevaldkonna teemasid nagu nutikas noorsootöö ja esitleda ühte toimivat näidet, mis aitab laiemalt kaasa kogu noorsootöö kvaliteedi arengule. “Noorte Tugila hetkeseisu jälgimiseks ja analüüsi tarbeks kasutatav elektrooniline abimees Noortekeskuste Logiraamat on rahvusvahelisel tasandil huvi äratanud ja nii on meil Rootsis hea võimalus seda laiemalt tutvustada. Logiraamat on võimaldanud meil teha kiireid asjakohaseid otsuseid, sest info on vaid ühe kliki kaugusel,” märkis Heidi Paabort.

Mis on Logiraamat?

Logiraamat on noortekeskuste seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat. Logiraamatu võimaldab kõigil noortekeskustel koguda andmeid ühtemoodi. Tänu sellele on andmed ka sarnaselt tõlgendatavad ning tulemuseks on tõenduspõhine statistika. 2015. aastal loodi Noorte Tugila programmi tarbeks juhtumikaardi süsteem.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. 58091010

Eesti ANK töötab Eesti noorte ja noorsootöötajate heaks aastast 2001.

Noorte Tugila on osa Euroopa poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Eestis toimib programm 143 omavalitsuses. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi  rahastatakse  haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt  elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi  viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.