Eesti ANK üldkoosolek 4. mai 2023

Lisatud:04/04/2023

Armas, Eesti ANKi liige!

Oled oodatud osalema Eesti ANKi liikmete üldkoosolekul, mis toimub 4. mail 2023 kell 10:00-16:30 Tartus AHHAA teaduskeskuses.

Registreerimine: bit.ly/üldkoosolek23

Üldkoosoleku päevakava:

10:00 Kogunemine ja tervituskohv

10:30

 • Päevakorra tutvustus ja kinnitamine, protokollija valimine
 • Põhikorra, töökorralduse ja tunnustusstatuudi muudatuste kinnitamine
 • Majandusaasta aruande kinnitamine
 • Ülevaade noortekeskuste põhidokumentide töögrupi tööst

12:30 Lõunasöök ja networking

13:30

 • Ajurünnak
 • Noortekeskuse teenuse arendamine Tallinna näite varal – kes on tüüpkülastajad ja kuidas nendeni jõuda? – Kaisa Orunuk (Tallinna Haridusamet peaspetsialist) ja Evely Pajula (Valdeku noortekeskuse juhataja)
 • Ida-Virumaa noortevaldkonna spetsialistide töötingimuste uuring ja järeldused – Maarja-Liisa Lepsalu (Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse noorsootööjuht)
 • Lasteabitelefon ja abivajava või hädaohus oleva lapse märkamine – Kadi Saar (Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist)
 • Vaimse tervise toetamise juhendite tutvustus
 • “Mis loom on ANK?” tutvustus
 • Info jagamine ja jooksvad küsimused
 • Avatud mikrofon

16:30 Päeva lõpp ja viimane kohv

NB! Eesti ANK jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi vastavalt vajadusele. Kinnitatud päevakava saadetakse kõigile osalejatele hiljemalt 28.04.2023. Algus- ja lõpukellaajad ei muutu.

Enne üldkoosolekut palun veenduge oma volituse olemasolus. Hääleõiguse teostamiseks on oluline, et olete Eesti ANKi liitumisdokumentides nimetatud liikme ametlikuks esindajaks, olete organisatsiooni ametlik esindaja (seda saab kontrollida e-Äriregistris) või teile on tehtud volitus eesolevaks üldkoosolekuks.

Juhul, kui teie organisatsioon ei saa siiski üldkoosolekul osaleda, palume kindlasti teha volitus mõnele teisele Eesti ANK liikme esindajale, kes koosolekul osaleb. Volitused palume edastada enne üldkoosolekut aadressile ank@ank.ee hiljemalt 28.04.2023.

Kui teie organisatsioonis on noorsootöötajaid, kes soovivad osaleda külalistena, siis see on igati teretulnud, palume ka neil registreeruda. Kohtade jätkumiseni võtame kõik vastu! 🙂

 

Üldkoosolekule registreerimine on avatud kuni 28.04.2023 (k.a.).

Lisainfo:
Kadi Laaneots
tegevjuht
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
+372 5301 4743