Eesti ANK võõrustab Erasmus+ strateegilise koostööprojekti ”Community Guarantee” välispartnereid

Lisatud:21/09/2017

Eesti ANK võõrustab 21.-23. septembril Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses Erasmus+ strateegilise koostööprojekti ”Community Guarantee” välispartnereid Islandilt, Portugalist ja Itaaliast.

Käima on läinud esimese Eesti ANK koordineerimisel toimuva Erasmus+ strateegilise koostööprojekti sisutegevused. Käesoleval nädalal peetakse Eestis projektipartnerite esimest rahvusvahelist projektikoosolekut, kus omavahel tutvutakse, arutatakse läbi edasised sammud, rollide jaotus ning projekti kvaliteetse elluviimisega seotud korralduslikud küsimused.

Projekt ”Community Guarantee” kestab perioodil 1.07.2017-31.01.2019 ning selle raames analüüsitakse Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid. Projekti väljundina luuakse noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil- kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab kõikjal edaspidi kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele.

Projektiperioodi vältel toimub 3 projektikoosolekut, 4 õppevisiiti partnerriikidesse, kohaliku tasandi külastused ja küsitlused, seminar ja lõpukonverents Eestis.

Projekti ”Community Guarantee” rahastab maksimaalselt 167 970,00 euroga SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Lisainfo:

Stiina Kütt
Büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht
Eesti Avatud Noortekeskusete Ühendus
stiina.kutt@ank.ee