Ekspertgrupp kaardistab noorsootöö panust noorte migrantide ja pagulaste integratsiooni toetamisel

Lisatud:15/11/2017

Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb Euroopa Liidu noortevaldkonna töökava alusel moodustatud ekspertgrupi „The expert group on youth work for young migrants and refugees” töös Eesti esindajana.

Ekspertgrupp moodustati Euroopa Liidu noortevaldkonnas kokkulepitud töökava alusel ja sellesse kuuluvad Euroopa Liidu 28 liikmesriigi esindajad.

Ekspertgrupp on kokku kutsutud, et uurida mitteformaalse ja informaalse õppe ning noorsootöö panust noorte pagulaste ja migrantide integreerimisel ning et kaardistada võimalusi ja leida lahendusi olukorras, kus Euroopa Liidus on väljakutseks suurenev migrantide ja pagulaste hulk.

Ekspertgrupp kaardistab ja analüüsib eri liikmesriikide praktikaid, et leida kriitilised edufaktorid ja võtmekomponendid tööks noorte migrantide ja pagulastega. Ekspertgrupi töö väljundiks on heade praktikate kogumik, mis rõhutab noorsootöö rolli Euroopas resideeruvate või alles saabuvate noorte migrantide integratsiooniprotsessi toetamisel. Heade praktikate kogumik saab olema tööriist noorsootöötajatele ja noorteorganisatsioonidele, milles leidub kasulikke nõuandeid ja juhiseid tööks noorte migrantide ja pagulastega.

Ekspertgrupi esimene kohtumine toimus 20. septembril 2017, kohtumisel pandi paika grupi töömeetodid, täpne tööplaan ja sõnastati konkreetsed eesmärgid. Ekspertgrupi teisel kohtumisel, 15. novembril, kaardistatakse eri liikmesriikide esindajate kogutud praktikanäiteid ning luuakse süsteem praktikate hindamiseks ja analüüsimiseks.

Ekspertgrupp töötab ühiselt perioodil september 2017 – detsember 2018 ning selle tööd koordineerib Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat (Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture- DG EAC).