Haridus- ja teadusminister tunnustas noortevaldkonna tegijaid

Lisatud:01/02/2017

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tunnustas tänas 1. veebruaril Balti jaama paviljonis toimunud tseremoonial noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid. „Nad on aidanud väga paljudel noortel inimestel arendada oma teadmisi ja oskusi, suunanud noori vaba aega sisukalt veetma ja olnud toeks tegelemisel erinevate huvialadega,“ ütles minister Reps. „Suur tänu kõigile neile inimestele, kes on pühendunud noortele ja teevad oma tööd südamega.“

Toimunud tunnustussündmus oli järjekorras juba üheteistkümnes, sellest sai koha peal osa üle 210 inimese ning otseülekande vahendusel veel rohkem. Tunnustussündmust saab järelvaadata Delfi Noorte Hääle vahendusel SIIT. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi.

Aasta noorsootöötaja Hele Riit on olnud Tartu Lille Maja noortekeskuse direktor juba 12 aastat ning teda iseloomustatakse avatud ja lahendusi otsiva inimesena. Ta on tuntud kui noorsootöötajate toetaja ja juhendaja, uute meetodite rakendaja, innovaatiliste projektide algataja ja hoolivuse etalon.


Aasta noorsootöötaja 2016 nominendid Helina Lükk, Tiiu Leis, Marina Aleksejeva, Helene Schotter, Liis Somelar ja võitja Hele Riit. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta noortevaldkonna sõber Chris Holtby tegutses aastatel 2012-2016 Briti suursaadikuna Eestis. Aastast 2013 on ta Eesti Skautide Ühingu patroon ja mullusest selle auliige. Ta on panustanud mitmete noorteorganisatsioonide tegevusse ning koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldanud kaks noortevaldkonna ümarlauda. Chris Holtby oli oma ametiaja jooksul Eestis aktiivne noorsootöö propageerija ja teadvustaja.


Aasta noortevaldkonna sõber/toetaja 2016 nominent Harku valla lastekaitseühing ja võitja Chris Holtby esindaja Kristjan Pomm. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta noorteühenduseks valiti Karksi-Nuias asuva August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilasesindus, mis on eeskujuks ja mentoriks ka teistele Viljandimaa õpilasesindustele ning esindab aktiivselt õpilasi koolielus ja aitab probleemide korral. Õpilasesinduse aktivistid osalesid möödunud kevadel ka Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Parlamendi noorteüritusel.


Aasta noorteühendus ja/või -ühing 2016 nominent Noorte Ettevõtlikkuse Arendamise Ühing ja võitja August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilasesindus. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta sündmus noorsootöös üleriigilisel tasandil on Noortepäev 2016. Selle korraldas Järvamaa Noortekogu Arvamusfestivali noortealal koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Paide Avatud Noortekeskuse, Järva maavalitsuse, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöö Keskuse jt partneritega. Noortepäeva suurim panus noortevaldkonna arengusse oli noorte tõhus kaasamine kõigisse tegevustesse.

Kohalikul tasandil on aasta sündmus rahvusvaheline noorte ettevõtlus- ja meediaprojekt RIBS ehk Rolling Images in Business Startups. MTÜ Kinobussi, Saaremaa arenduskeskuse ning Kuressaare linnavalitsuse eestvedamisel toimuva rahvusvahelise projekti abil saavad gümnaasiuminoored teadmisi nii meediast kui ettevõtlusest ja osaleda väliskoolitustel.


Aasta sündmus/algatus/koostöö 2016 nominendid Noorte Tugila, Ühised Noored ja võitjad RIBS ning Noortepäev 2016. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta huvikooliks võib end edaspidi tituleerida Põlva muusikakool, mis möödunud aasta jooksul panustas märkimisväärselt muusikahariduse arendamisse, tuues koolimajja arvukalt kontserte. Koolis tegutseb hinnatud keelpilliorkester ja selle õpilased esinevad edukalt nii kohalikel kui rahvusvahelistel konkurssidel.


Aasta huvikool 2016 nominent Rapla Muusikakool ja võitja Põlva Muusikakool. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta kohalikuks omavalitsuseks valiti Saue linn, mis on noortevaldkonda pidanud oma prioriteediks juba aastaid. Saue linnas tegutseb Eesti üks vanemaid noortekeskusi ja seal on korraldatud 19 aastat töömalevat. Saue linn tunnustab oma noorsootöö tegijaid iga-aastaselt rahalise preemiaga ja on toetanud noortevaldkonda kaks aastakümmet.


Aasta kohalik omavalitsus 2016 nominendid Suure-Jaani vald, Viimsi vald ja võitja Saue linn. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta noortelaagriks valitud Remniku lastelaager tegutseb Lastekaitse Liidu osakonnana ning asub Ida-Virumaal. Remniku laager on sihikindlalt ja pikaajaliselt toetanud Tallinna ning teiste omavalitsuste riskikäitumisega noorte arengut ja korraldanud edukalt laagriprogramme. Laagril on pikaajaline kogemus erivajadustega noortega töötamise alal ning palju on kaasatud ka vähemate võimalustega noori.


Aasta noortelaager 2016 nominendid Pärnu Kunstikooli kunstilaager Kihnus, Raplamaa Noorte Ühislaager “Õhk, Tuli, Vesi, Maa” ja võitja Remniku laager. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta noortemaleva tiitli pälvinud Rae õpilasmalev tegutseb juba aastast 2001. Mullu andis malev töökogemuse 140 noorele. Maleva oluliseks väärtuseks on noortele suunatud tasuta koolitused ja hea koostöö kohalike ettevõtetega.


Aasta noortemalev 2016 nominendid Anne Noortekeskuse Tartu Noorte Töömalev, Saue Noorte Töömalev 2016 ja võitja Rae Õpilasmalev. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta noortekeskuseks valitud Paide avatud noortekeskuselt on mõndagi õppida. Näiteks võtavad nad vastu Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kaudu välisvabatahtlikke, et noortel oleks keskuses põnevam. Nad aitasid korraldada 2016. aastal rahvusvahelist noortepäeva, viivad läbi rahvusvahelisi noortevahetusi, kirjutavad projekte koostöös linna koolidega, algatavad koos noortega erinevaid projekte, osalevad üle-eestilistes tegevustes nagu Noorte Tugila ja fond Nopi Üles.


Aasta noortekeskus 2016 nominendid Mustamäe Avatud Noortekeskus, Narva Noortekeskuse Klubi EXIT ja võitja Paide Avatud Noortekeskus. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Aasta osaluskogul – Lääne-Virumaa noortekogul on kümne aasta jagu kogemust. Noortekogu korraldab maakonnas mitmeid suuri noortesündmusi ja lööb kaasa kogukonnatöös, millega on pälvinud nii noorte kui täiskasvanute poolehoiu.


Aasta osaluskogu 2016 nominendid Tõstamaa valla noortevolikogu, Tõrva linna noortevolikogu ja võitja Lääne-Virumaa noortekogu. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvisid tunnustuse kolm noortevaldkonna tegijat. Ülly Enn on Eesti Euroopa Liidu eesistumise eel ja ajal noorteküsimuste nõunik Eesti Vabariigi Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures. Ta on tegutsenud noortevaldkonnas juba ligi 20 aastat, fookuseks on läbi aastate olnud noorsootöö hariduslike väärtuste laiem teadvustamine Eestis. Kadi Bruus on Viimsi vallavalitsuse noorsootöö koordinaator ning MTÜ Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liige. Tema töö on pannud aluse rahvusvahelisele noorsootööle Eestis ja kvaliteetsele ning jätkusuutlikule noorsootööle Viimsi vallas. Haabersti noortekeskuse juhataja Kaidi Liive on suunanud noorsootööd atraktiivsele ja noori köitvale arenguteele. Ta on algatanud, ellu viinud või koordineerinud mitmeid projekte ja mitmest on saanud iga-aastane traditsioon.


Pikaajaline panus noortevaldkonda nominendid EstYES, Monika Liiv ja võitjad Kadi Bruus ning Kaidi Liive. Tunnustuse andsid üle haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. Foto: Silver Gutmann

 


Noortevaldkonna tunnustussündmuse laureaadid koos haridus- ja teadusminister Mailis Repsi, asekantsleri Madis Lepajõe ning noorteosakonna juhataja Reelika Ojakiviga. Foto: Silver Gutmann