Heidi Paabort valiti Briti-Euroopa haridusalase arutelu Eesti esindajaks

Lisatud:10/01/2017

PRESSITEADE

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja tugimeetme Noorte Tugila juht, Põltsamaa Noorte- ja Elukestva Õppe Keskuse eestvedaja Heidi Paabort nomineeriti Briti Nõukogu poolt esindajaks üritustesarja ”EU-UK Culture and Education Series”. Üritus toob kuue kuu jooksul kokku Briti ja Euroopa vastava valdkonna arvamusliidrid, et arutada Briti-Euroopa kultuuri- ja haridussidemete tugevdamise võimalusi. Igast Euroopa riigist osaleb ettevõtmises kuni 10 arvamusliidrit.

Uuel aastal toimuva esimese kohtumise teema on Euroopa uus reaalsus, identiteet ja tulevik.

“Minu huvi on selles koostöös esindada noorsootöö potentsiaali,” ütles Heidi Paabort. “Meie võimalus on meie noored. Noore inimese areng sõltub oluliselt teda ümbritsevast keskkonnast ja meelsusest. Oma tee ja potenstiaali avastamisel mängib tähtsat rolli mitteformaalne õpe, võimaldades oma maailma avardada. Siin on tähtis näha suurt pilti- usun, et hariduse-, kultuuri- ja noortevaldkonna koosmõjul suudame neid keskkondi luua. Noorsootöötajad tegelevad igapäevaselt lõimumise toetamisega, kõikidele võrdsete võimaluste pakkumine on meie igapäeva töö üks osa.”

 

EU-UK Culture and Education Series üritustesarja esimene kohtumine toimub 15-16. veebruaril 2017 Saksamaal Berliinis.

 

Lisainfo: Heidi Paabort, 58091010, heidi.paabort@ank.ee