Hundikutsikad stardivad

Lisatud:11/05/2017

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

PRESSITEADE
05.05.2017

Hundikutsikad stardivad

Homme, 6. mail saab Eesti Vabariik 100 programmi raames alguse üle-eestiline noortekeskuste ühisettevõtmine „Kas hundil on pojad või kutsikad?“, mille käigus läbitakse poole aasta jooksul kaks RMK matkarada: Oandust Iklasse ja Perakülast Ähijärvele – kokku üle tuhande kilomeetri. Matkajate ehk „hundikutsikate“ eesmärk on tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva suurejoonelise ettevõtmisega, mis ühendab kõiki noortekeskusi ja viib noored loodusesse liikuma.

Projekti idee algataja, Saue Noortekeskuse noortejuht Üllar Põld leiab, et koos ühise eesmärgi nimel tegutsemine motiveerib noori ja ühtlasi väärtustab igaühe panust. „Matkad saavad läbi, kuid saadud kogemus jääb alles. Sellel on hindamatu väärtus – ka väga pika aja pärast saavad matkajad öelda, et nad osalesid Eesti riigi 100. juubeli tähistamises ja andsid oma panuse. Seda väärtuslikku tunnet ja matkadest saadud tarkust kannavad osalejad endaga alati kaasas,“ ütles Põld.

Matkamised toimuvad käesoleva aasta maist kuni oktoobri lõpuni ning neist võtab osa umbes sada noortekeskust kõikidest Eesti maakondadest. Iga noortekeskus läbib jõukohase osa matkarajast. Mitmed matkad toimuvad samaaegselt, nii grupid üksteisele vastu matkates lõpuks kohtuvad ja lõpetavad matkad ühistegevusega.

Ettevõtmise koostööpartner Virumaa piirkonnas Piret Laidroo ütleb, et noortel peab olema kogu aeg huvitavat tegevust: „Matkal on noor tema ise ja eelkõige õpib ta iseennast paremini tundma. See on üks parimaid viise õpetada noori üksteisega arvestama ja teineteist toetama. Hundikutsikate projekt loob noortele võimaluse anda oma väike panus suure asja õnnestumisse.“ Samuti on Laidroo kindel, et ettevõtmisel on kaugeleulatuv mõju- see julgustab noorsootöötajaid ka edaspidi lastega rohkem looduses liikuma.

Ühisettevõtmine algab kontrollmatkadega kodu lähistel. Need lühikesed matkad viiakse ellu kahel järjestikusel laupäeval – 6. ja 13. mail ning nende eesmärk on turvalises keskkonnas katsetada oma valmisolekut pikema matka läbimiseks kodust kaugemal.

Pärast kontrollmatkasid minnakse juba RMK matkaradadele konkreetseid etappe läbima. Kõik läbitud etapid kantakse hiljem ühisele virtuaalsele kaardile. Matkamarsruutidest Eesti kaardile kokkujoonistunud ühine matkapuu avalikustatakse sügisel, kui mõlemad rajad on otsast lõpuni edukalt läbitud.

Projekt on kaasalööjatele avatud. Eestvedajad soovitavad alustada kodulähedaste matkadega, et testida kõigepealt oma valmisolekut. Kaasalöömiseks tuleb ühendust võtta lähima noortekeskusega või otse projektijuhiga.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on noortekeskusi ühendav ja noorte heaolu nimel tegutsev katusorganisatsioon, mis tegutseb aastast 2001. Ühendusse kuulub 154 noortekeskust.

Vaata toimuvaid matku siit (täieneb pidevalt): ev100.ee/kas-hundil-pojad-voi-kutsikad-1

Kontrollmatkade kaart, kuhu hiljem kantakse ka täpsem info kõikide matkade kohta: www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jc676EYcQD_VM7B2cVuqcGlK8QA&hl=et&ll=58.68995722426874%2C24.70752577778933&z=8

Lisainfo:
Kristi Paas
Projektijuht
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ
53911611
paaskristi@gmail.com

Üllar Põld
Projekti idee autor
Saue Noortekeskus
51939322
ullar.pold@gmail.com

Koostaja:
Kristi Paas
paaskristi@gmail.com