Innovatsiooniseminar “Noortekas ALFA”

Lisatud:09/12/2020

Üheskoos Eesti ANK liikmete ja koostööpartneritega mõtlesime raamist välja, mõtlesime kaugemale, mõtlesime sügavamale, mõtlesime teistmoodi. On oluline võtta aega selleks, et  läheneda oma tööle uue vaatenurga alt ning olla avatud muutustele, just innovatsiooni kaudu saame tuua valdkonda uudsust, muuta oma tegemised efektiivsemaks.

Innovatsiooniseminar “Noortekas ALFA” toimus 11. novembril Tartus Ettevõtluskülas, SPARK majas. Meid oli sel päeval kokku tulnud üle 30, lisaks oli kõigil Eesti ANK liikmetel võimalik omapoolseid mõtteid ja ideid edastada veebivahendusel. Ühiselt töötati innovaatiliste lahenduste suunas, et noorsootöö oleks Alfa põlvkonna tulekuks valmis.

Noortekeskus on koht, kus kohtuvad noored, kel on erinevad huvid ja taustasüsteem ning kus ruumiline tegevusvabadus loob võimaluse uuteks ideedeks, kontaktideks ja kogemuste jagamiseks, mille põhjal tekivad uued (sub)kultuurid ja ideed. Avatud noorsootöö on sotsiaalse innovatsiooni loomine inimeses endas, tema tegevusgrupis või kogukonnas laiemalt. Ühiskond meie ümber nõuab avatud noorsootöö tegevuste arendamise vaadet pidevalt uuenevas keskkonnas. Noorsootöötajatena tulevad meil noored viia sinna, kus keegi varem pole käinud.

Noorsootöösse astub sel aastal ALFA põlvkond. See on põlvkond, kes on sündinud 2013. aastal või pärast seda. Alfa-generatsioon esindab tulevikku ja pakub vaadet, mille kaudu saab vaadata järgmist aastakümmet ja ja veel edasigi. Kui noortekeskused soovivad sobituda uute noorte maailma, tuleb täna võtta aeg, et vaadata, kas ja millist innovatsiooni me oma keskustes tahame ja vajame. Juba täna töötavad meil Z-generatsiooni noored, kes otsivad töös paindlikkust, vabadust, multifunktsionaalsust. Kohe siseneb noortekeskuse uksest uus põlvkond – alfa põlvkond. Kas oleme muutuseks valmis?

Innovatsiooniseminar oli üles ehitatud tuleviku vaadet otsivatena järgmistes teemaarendustes:

  • Avatud noorsootöö olemus ja väärtus;
  • Teenused noortekeskuses;
  • Meetodid noortekeskuses;
  • Töökorraldus noortekeskuses;
  • Koostöö kogukonnas.

 

Tehtud ja kogetule tagasi mõeldes tõid osalejad välja, et peamiselt võtavad nad endaga kaasa teadmise, et koostöö ja inimestevahelised suhted on kõige alus, tuleb osata kasutada rohkem seda inimressurssi, mis meie ümber on ning teha suuremat koostööd kogukonnaga. Noortega töötades tuleb kastist välja mõelda ning lasta lahti vanadest mõttemustritest, sest noorsootöös on alati midagi uut ja põnevat, olenemata kui kaua teemaga tegelenud oled. Siiski ei tasu üle reageerida, mõtestame, süstematiseerimine ning mõtleme rohkem läbi, mis on hetkel oluline ja millega peaks rohkem tegelema ning nii saamegi kõigega hakkama!

Lisaks antud teemadega edasi tegelemisele plaanivad osalejad kaasata, kaasata ja veelkord kaasata noori ja kohalikke kogukonnaliikmed vabatahtlikkusse noorsootöösse, olla avatumad noorte pakkumistele ning tegutseda vastavalt teadmistele, et noorsootöös on noor kõige aluseks ning iga elluviidud idee ja tegevus on nende soovidest ja vajadustest lähtuv.

Kogesime koos midagi täiesti enneolematut ja müstilist, väljusime mugavustsoonist ning päeva lõpuks said tiimid valmis üldise idee raamistiku, millega edasi töötada. Kui soovite antud teemades kaasa mõelda ja/või edasistes töögruppides osaleda, võtke meiega ühendust ank@ank.ee.

Tiina Sinijärve tagasiside: 

Olen väga rahul, et sain osaleda noortekeskuste innovatsiooniseminaril, mis õnneks toimus veel silmast silma. Päev oli täis tulevikku vaatamist, uusi põnevaid nüansse peale kasvava Alfa põlvkonna kohta ning sellest lähtuvalt mõttetööd, kuidas noortekeskuseid ja sealseid teenuseid vastavalt kohandada. 

Nagu enamikele noorsootöötajatele, ei meeldi ka mulle sildistamine, millena võib tunduda ka generatsioonide nimetamine tähestiku tähtede järgi, aga siinkohal kannab see õilsat eesmärki ja sõnumit – noorsootöö teenuste keskmes peab olema noor ning meie ülesanne on kohaneda nende eripärade ja vajadustega. Kõnekas on ehk ka see, et  ladina tähestikust said tähed otsa ja pöörduti uue algusena Kreeka tähtede poole ja mine tea, ehk on see ka märgiline, et midagi tõepoolest on suurema muutumise poole teel.

Riin Luks tegi väga põneva ja informatiivse kokkuvõtte, milline on või saab olema see kohe-kohe noorsootöösse siirduv generatsioon. Alfa põlvkonnas on nutikad, dünaamilised, tähelepanelikud ja kiired lapsed, kes vajavad fookustatud tähelepanu. Neid iseloomustatakse intensiivsete õppijatena, meie peaksime olema senisest avatumad tehnoloogiale ja kasutama selle hüvesid maksimaalselt, aga ka targalt. Alfa noored tahavad kõike kohe ja korraga. Neile on oluline kogukonnatunne ja et elus hästi hakkama saada, vajavad nad coachivat lähenemist. Lisaks eeltoodule, mis kõlab ju päris paljulubavalt, oli kohati ka hirmutavat, aga usun, et uue põlvkonna kujunemisloos mängime me kõik olulist rolli. 

Uue pealetuleva põlvkonna iseloomustuse tuules asusime noortekeskuseid uueks tuunima. Teemad  olid väga olulised, mille raames meeskonnad asusid innovaatilisi lahendusi otsima. Kõik teemad kõnetasid mind ja olen väga nõus, et nende rõhuasetusega on vaja kindlasti sügavuti edasi tegeleda. Teemadeks kasutatavad meetodid ja nende käsitlemise oskus, noorest lähtuv töökorraldus noortekeskuses, koostöö kogukonnas, avatud noorsootöö olemus ja väärtus ning mina sattusin meeskonda, kes tegeles noortekeskuste teenustega.

Meeskonnaga mul vedas täiega, sain ilmselt tähestiku algustähega märgistatud generatsiooni esindajana mõtteid vahetada Z põlvkonnaga. See kogemus oli väga inspireeriv ning täis põnevaid ja paljulubavaid arutelusid. Noored tiimikaaslased olid entusiastlikud, motiveeritud, optimistlikud ja loovad noorsootöötajad, kes on veendunud iga noore kaasamise ja aktiivse osaluse võimalikkuses. Tuleb vaid osata neid kaasata ja innustada. Tänaseni mõtlen, mida peaks tegema, et selliseid noorsootöötajaid hoida, et ka järgmisel ja ülejärgmisel ja ka edaspidi saaks nendega taolistes töötubades arutada ja koos maailma parandada. Ainult et siis on nad endiselt motiveeritud ja entusiastlikud ning veelgi pädevamad ja valdavad erinevaid meetodeid noorte võimestamiseks. Aitäh minu meeskonnale, Andrele ja Peilile Sauelt, Cärolynile Rakverest ja Kellyle Koselt. Kiidusõnad ka EANK-ile eestvedamise eest, loodetavasti jätkuvad sellised koosloomepäevad ja avatud noortekeskused saavad üha olulisemaks osaks noorte arenguteel.

Tiina Sinijärv, eelmise sajandi noorsootöötaja

2002-2018 Keila Noortekeskuse juhataja

Alates 2018 (ENTK) Harno Noortevaldkonna korraldamise osakond