Juhised noortevaldkonnale COVID-19 levikust tingitud olukorras

Lisatud:16/03/2021

Seoses COVID-19 haiguse kiire levikuga on alates 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini piiratud noortevaldkonna tegevused.

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud täpsemad juhised ja soovitused noorsootöö, sh huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks praegustel piirangute perioodil.

Avatud noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, sh treeningud ja muud noorsootöö tegevused tuleb ümber korraldada kasutades selleks kontaktivabade tegevuste võimalusi.