Juhtide meistriklass andis vajaliku õlatunde

Lisatud:12/12/2017

PRESSITEADE

Kolmapäeval, 6. detsembril toimus Tartus projekti „Selge Suund“ viimane vaatus – juhtide meistriklass, tuues kokku 17 Eesti ANK noortekeskuste meeskondade juhti, et veelkord lihvida aasta jooksul omandatud juhtimisalaseid oskusi.

Juhtide meistriklass toimus tuntud juhtimiskonsultandi, coach’i ja superviisori Tiina Merkuljeva eestvedamisel. Märtsis projekti „Selge Suund“ raames alanud coaching’u programm koosnes neljast põhiosast: koolitused juhtidele, individuaalsed coaching’u sessioonid,  meeskonna coaching’u sessioonid ning kaks juhtide grupisupervisiooni. Juhtide meistriklass oli viimane juhtidele mõeldud koolitus.

Juhtidel tekkis tugev õlatunne

Eesti ANK projektijuht Ivika Uslov tunnistas meistriklassi tulemusi kommenteerides, et kõigi meeskondade juhtide hinnangul oli see vajalik ning samas ka õigeaegne. „See on justkui õlatunne ehk toetav abi enese ja meeskonna juhtimisel,“ rõhutas Ivika Uslov.

Aasta jooksul osales meeskonna coaching-programmis kokku 19 noortevaldkonna meeskonda. Neist pea pooled olid juba tegutsevad meeskonnad ja teine osa haldusreformi tulemusena loodavad uued meeskonnad.
Esmased andmed näitavad, et programmis osalenute hinnangul on coaching toetanud muutustes olevaid meeskondi ja aidanud käivitada omakorda vajalikke muutusi. Samuti on kasvanud meeskonnaliikmete omavaheline usaldus, kuuluvustunne ja tõusnud motivatsioon selles meeskonnas töötada. Mõju-uuringu lõplik raport valmib jaanuaris 2018.

Taustainfo

Projekti “Selge suund“ eesmärk on toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondi töö tõhusamaks muutmisel, rakendades kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetke olukorda ja piirkondlikke vajadusi.

Meistriklassi juhendaja oli juhtimiskonsultant, coach ja superviisor Tiina Merkuljeva. Coaching’u programmi meeskonnajuhtide ja meeskondadega viis läbi Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa.

 

Projekti toetaja on Hasartmängumaksu Nõukogu.

Projekti kandideeris üle Eesti 23 meeskonda. Programmi valiti osalema kokku 20 meeskonda üheksast maakonnast: Harjumaalt, Järvamaalt, Läänemaalt, Lääne-Virumaalt, Põlvamaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt, Viljandimaalt ja Võrumaalt. Eelistati suuremaid meeskondi ja neid, mis olid alles loomisfaasis ehk liitumiste tulemusena tekkivaid meeskondi.

Lisainfo: Eesti ANK projektijuht Ivika Uslov, ank@ank.ee