„Kogukonnagarantii“ konverents õpetab noori märkama

Lisatud:09/11/2018

Pressiteade

9. november 2018

 

Täna, 9. novembril kl 10.30-17.00 leiab Tartus V Spa Konverentsikeskuses (Riia 2) aset järjekordne „Kogukonnagarantii“ konverents, mis seekord keskendub noorte, kes ei õpi ega tööta, märkamisele, nende kaasamisele ja ka noorte probleemide ennetamisele.

Kui eelmise aasta rahvusvahelise konverentsi põhiteemaks oli, kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei õpi ega tööta, siis nüüd tõstatub lisaks küsimus, kui hästi oleme Eestis märganud ja leidnud üles noored, kes vajavad oma elus, sh hariduse jätkamisel või tööellu astumisel tuge. Kuidas märgata ka neid noori, kellel on oht sattuda sellesse sihtgruppi?

Kolme aasta jooksul on Eesti teinud suuri edusamme: noored, kes ei õpi ega tööta, ei ole enam peidus. NEET-noorte teema on üleriigiline ning lahendusi otsitakse varasemalt aktiivsemalt nii riigi kui ka kohaliku tasandil. Ühiskond oskab noori rohkem märgata ja on teadvustanud, et noorte toetamine on meie ühisvastutus.

Millest räägitakse tänasel konverentsil?

  • Kuidas Eesti ühiskond on aastaga muutunud ja mis seisus on noorte, kes ei tööta ega õpi, toetamine täna, 2018. aasta sügisel?
  • Kuidas leitakse Eestis üles noored, kes ei õpi ega tööta, ja kuidas neid toetatakse?
  • Milliseid õppetunde on saanud noorte märkamisel ja toetamisel Noorte Tugila programm, mis tegutseb aktiivselt ja pühendunult, et toetada 15-26-aastasi noori teel tagasi haridusse või tööturule.
  • Millised on Eesti senised efektiivseimad lahendused meie noorte toetamisel?
  • Tutvustatatakse aastatel 2017-2018 Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” raames loodud visiooni efektiivsest NEET-noorte teenuse profiilist nii Eesti, Itaalia, Portugali ja Islandi organisatsioonide kogemuse põhjal.

Konverentsil esinevad teiste seas riigikogu liige Jevgeni Ossinovski, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juht Reelika Ojakivi. Eesti edusammudest, Noorte Tugila programmi tulemustest, õnnestumistest ja ka probleemkohtadest räägivad Eesti tuntud noorsootöövaldkonna eksperdid Heidi Paabort ja Kerli Kõiv, noorsootöötaja kogemusi noorte toetamisel jagab Triin Mäger. Noorte märkamisest, noorest kui inimkapitalist, enesehoiust ja välisriikide kogemustest räägivad Elo Lättemägi, Stiina Kütt, Anne Õuemaa ja Martin Noorkõiv.

Konverentsi täpse päevakava ja teemad leiab SIIT.

Mis on konverentsi eesmärk?

Konverents üldine eesmärk on tõsta esile noortevaldkonna ja kodanikuühiskonna väärtust ja võimalusi olulise sihtgrupi – noorte, kes ei õpi ega tööta – toetamisel. Arutelude keskmes on erinevate väljakutsetega noorte toetamise head praktikad ja lahendused, mille on algatanud või ellu viinud noortevaldkonnad ja/või kolmas sektor.

Taustainfo ja korraldajad

„Kogukonnagarantii“ konverents on osa Sihtasutus Archimedese noorteagentuuri poolt Erasmus+ programmist toetatud strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” tegevuskavast.

„Community Guarantee“ on rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt, mille raames on analüüsitud Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia NEET-noorte töö kogemusele tuginedes ühiselt olemasolevaid ja NEET-noortele pakutavaid teenuseid.

Projekti väljundina on loodud NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil: kirjalik juhendmaterjal, mis võimaldab kõikjal edaspidi kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele. Valminud juhendmaterjali tutvustatakse ka konverentsil.

Projekti lisainfo ja ülevaade ellu viidud tegevustest leiab aadressil: https://ank.ee/projektid/erasmus-ka2-community-guarantee/

Juhendmaterjali kvaliteetse tugiteenuse pakkumise kohta leiab siit: https://ank.ee/raamatukogu/community-guarantee-juhendmaterjal-kvaliteetse-ja-toimiva-tugiteenuse-pakkumiseks-neet-noortele-profile-of-effective-support-service-for-neets/

 

Lisainfo:

Stiina Kütt

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Rahvusvaheliste suhete juht

Tel: +372 5851 9180

E-post: stiina.kutt@ank.ee

www.ank.ee

konverents.ank.ee