Kohtumised koostööpartneritega

Lisatud:31/01/2021

Maivi Liiskmann

Eelmisel aastal traditsiooniks saanud veebivahendusel peetavad kohtumised jätkuvad hoogsalt ka sel aastal. Hoiame end ja teisi ning oleme ettevaatlikud, et saaksime peagi taas kokku saada. Jaanuarikuus olid meie peamisteks kohtumisteks strateegilise partnerluse sõlmimine, juhatuse koosolek ning TÜ Narva Kolledži kutseala kogukonna kovisioonil osalemine.

Strateegilise partnerluse sõlmimine

12. jaanuaril toimus esimene kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et ühiselt arutada 2021. aasta streteegilise partnerluse tegevuskava. Läbirääkimised olid edukalt ning 28. jaanuari seisuga ning 2021. aastal elluviidavad tegevused on kokku lepitud. 

Noorsootöö valdkonna katusorganisatsioonide koostöökohtumine

12. jaanuaril toimus veel ka noorsootöö valdkonna katusorganisatsioonide koostöökohtumine, kus lepiti kokku, ert koostöö suurendamiseks hakatakse kokku saama regulaarselt vähemalt neli korda aastas, lisaks korraldakse eraldi kohtumisi spetsiifilisematel teemadel. Noorsootöö valdkonna tervikliku kaasatuse tagamiseks on kohtumistele oodatud üks esindaja igast organisatsioonist. 

Juhatuse koosolek

14. jaanuaril toimus Eesti ANK selle aasta esimene juhatuse koosolek, päevakorras olid järgmised teemad: 

  1. Eesti ANK tegevusplaan 2021
  2. Kevadine üldkoosolek 2021
  3. EANK liikmelisus
  4. MoNo kontseptsiooni tutvustus
  5. EANK juubeliaasta
  6. Muud teemad

Eesti ANK juhatuse koosoleku protokollidega on võimalik tutvuda SIIN.

TÜ Narva Kolledži kutseala kogukonna kovisioon

29.jaanuaril osalesid Eesti ANK meeskonna liikmed TÜ Narva Kolledži kutseala kogukonna kovisioonil. Kaks kuud oleme olnud mentoriteks Narva tudengitele, mis on olnud väga huvitav ja põnev kogemus. Noorsootöö õppekava II kursuse tudengi Maarja-Liisa Toosti reflektsiooni “Kutseala kogukond” ainekursusele saab lugeda SIIT ning Maria Folomejeva reflektsiooni SIIT.