Kolm tähtsat auhinda võitnud Eesti ANK tänab tegijaid

Lisatud:31/01/2018

PRESSITEADE

Eelmine nädal oli Eesti ANKi jaoks eriliselt rõõmustav, kui haridus- ja teadusminister Mailis Reps tunnustas sündmuskeskuses SpaceX toimunud tseremoonial Eesti noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid.

Kolm tähtsat auhinda tulid meie õuele! Eesti ANK kuulutati Eesti aasta noorsootööühinguks, Nopi Üles projektijuht Riin Luks sai aasta noorsootöötaja tiitli ja noori matkama viinud projekt„Kas on hundil on pojad või kutsikad?!?“ kuulutati aasta teoks.

Eesti ANK soovib tänada kõiki oma liikmeid ja noortekeskusi, kes oma ideede, ettepanekute, aktiivse osaluse ja panusega on kaasa aidanud nii noorte kui ka noorsootöö arendamisele.

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov rõhutab, et saadud tunnustus on tunnustus meile kõigile, sest noorsootöö on ühise koostöö tulemus.

Kes on aasta noorsootöötaja?

Aasta noorsootöötaja tiitli võitis Nopi Üles projektijuht Riin Luks, kes tegeleb Eesti Avatud Noortekeskuses igapäevaselt noorte omaalgatuste toetamisega. Just Nopi Üles tegevuste kaudu aidatakse noori nii idee elluviimisel, pakutakse üldist koolitust kui ka individuaalset nõustamist. Tähelepanuväärne on, et lisaks noorte nõustamisele ja toetamisele teeb Riin tihedat koostööd ka teiste osapooltega ja seisab selle eest, et võimalikult palju noori saaks oma idee teostada ka siis, kui see ei kvalifitseeru Nopi Üles projekti tingimustele. Tähtis on ka see, et Riin on alati valmis erinevatel sündmustel kaasa lööma, et info oma ideede elluviimise võimaluste kohta jõuaks kõikide Eesti noorteni.

Nopi Üles projekti tähtsamad tulemused

Väärib märkimist, et 2017. aasta oli esimene täispikk aasta Nopi Üles formaadis noorte omaalgatuste elluviimise toetamisel. Esimese 10 kuuga viidi ellu 56 ideed ning tegevustest saab osa üha enam noori. Nopi Üles hästi toimivat ja noorte seas populaarset formaati omaalgatuste elluviimisel on märganud ka teised partnerid, mis võimaldab omakorda kaasata veel enam noori.

 

Millega paistis silma aasta tegu?

Projekti “Kas hundil on pojad või kutsikad?” eestvedajad olid Eesti ANK juhatuse liige Kristi Paas ja Saue noortekeskuse noorsootöötaja Üllar Põld, kelle eestvedamisel sai võidutiitlit väärinud tegu laiemat tähelepanu.

Nimelt kasutati Eesti Vabariigi 100. aasta sünnipäeva tähistamiseks loodud üle-eestilise matkaprojekti “Kas hundil on pojad või kutsikad?” puhul matka kui meetodit noorsootöös oluliste eesmärkide saavutamiseks. Projekt kaasas ühistegevusse ja matkadesse noortekeskusi, noori ja noorsootöötajaid üle terve Eesti, kuid olulise panuse andsid ka teised organisatsioonid, kes soovisid projektis kaasa lüüa.

Projekt oli mõeldud nii noortele kui ka noorsootöötajatele, sest selle käigus „toodi“ noored ja noorsootöötajad n-ö värske õhu kätte ning tutvustati looduses liikumise võimalusi, valmistati noorsootöötajaid ette matkategevuste läbiviimiseks, kujundati noortest vastutustundlikke matkajaid ning pakuti toredat ja meeldejäävat kogemust.

Võiduprojekti tähtsamad tulemused

Võib öelda, et projekt „Kas hundil on pojad või kutsikad?“ andis märkimisväärse panuse noortekeskuste omavahelisse suhtlusesse ja koostöö arendamisse, samuti noorsootöötajate pädevuse tõstmisesse ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisse. Ühtlasi aitas projekt tutvustada noorsootöötajatele üle Eesti matkamist kui noorsootöö meetodit.

 

Aasta noorsootööühing näitab eeskuju

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (ANK) on tegutsenud 16 aastat ja vastutab tänasel päeval 154 noortekeskuse töö eest üle Eesti. Noortekeskuste katusorganisatsioonina on oma liikmeid hoitud kursis kõige noorsootöös toimuvaga, et noortekeskused oskaksid oma töös teha olulisi valikuid ja tõsta järjepidevalt töö kvaliteeti.

Tunnistame, et Eesti ANK on teinud tõhusat tööd noorsootööasutuste ja noorsootöötajate eestkostjana alates ühingu asutamisest. Ühing on selle rolliga väga hästi toime tulnud. Seda ilmestab Eesti ANK esindajate osalemine erinevates komisjonides ja töörühmades riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Tähtsamad tulemused

Märkimisväärseimate tegevuste hulka võib lugeda 2015. aastal loodud Noorte Tugila programmi, mille kaudu on tuhanded noored saanud abi ühiskonnaellu naasmisel. Noorte Tugilast on saanud kõige mahukam noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos. 2017. aastast väärib esiletõstmist noorte omaalgatuslikke projekte toetava Nopi Üles programmi elluviimine.

 

Tänusõnad kõigile töötajatele!

Eesti ANK soovib tänada kõiki liikmeid/noortekeskuseid, kes oma ideede, ettepanekute, aktiivse osaluse ja panusega on nii noorte kui ka noorsootöö arendamisesse kaasa aidanud.

Tahame rõhutada, et saadud tunnustus on tunnustus meile kõigile, see on ühise koostöö tulemus. Tänu noortekeskustele ja keskusi külastavatele noortele saame meie viia edasi olulised sõnumid, luua protsesse, algatada kaasahaaravaid projekte ning luua positiivset mõju noore elus.

Aasta parimate selgitamise taustainfo

Eestis töötab noortevaldkonnas ligikaudu 5000 inimest.

Tunnustamist väärivaid kandidaate oli võimalik esitada 12 kategoorias.

Kokku esitati 146 kandidaati, keda hindas noortevaldkonna esindajatest ja noortest koosnev komisjon.

Noorsootöötajate riiklik tunnustamine Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on kujunenud traditsiooniks, tänavune tunnustussündmus oli juba kaheteistkümnes.

Eesti ANK võitis auhinnad kolmes kategoorias: aasta tegu, aasta noorsootöötaja ja aasta noorsootööühing.