Koolitus “efektiivsed coachivad vestlused ja tagasiside”

Lisatud:13/02/2023

Oled oodatud osalema “Efektiivsed coachivad vestlused ja tagasiside” koolitusel, mis toimub 8.-9. märts Tartus, Elutuba Lava Taga ruumides (Aparaaditehas). Koolituse korraldus, ruumid, toitlustus (v.a. õhtusöök) ja ööbimine on tagatud Eesti ANK poolt. Ööbimine toimub kahestes tubades.

Kohtume Tartus, Elutuba Lava Taga ruumides (Kastani 42, Aparaaditehas). Päev algab 10.30 kohvipausiga, 11.00 alustame sisulise tegevusega. Täpsem ajaline programm saadetakse juba kõigile osalejatele eraldi, kuid teine päev lõppeb hiljemalt 17.00ks.

Registreerimine toimub SIIN.

KOOLITUSE TEEMAD:

 • Töörõõm – mis see on, kuidas see tekib ja mida see annab? Kuidas tugevustele keskendumine ja väljakutsed aitavad tekitada „tuhinat“?
 • Milline suhtlus takistab ja milline toetab töörõõmu ning kuidas see on seotud edukate vestluste pidamisega?
 • Mis on eduka vestluse kasud nii juhile, töötajale, noorele, organisatsioonile?
 • Millised on erinevad aspektid, mis tagavad või takistavad edukat vestlust?
 • Mida mõistetakse arenguvestluse all ning mis eristab erinevaid vestluste tüüpe (arenguvestlus, tulemusvestlus, motiveerimisvestlus)?
 • Millised on (arengu)vestluse erinevad etapid ja protsessi planeerimine ning järeltegevused?
 • Kuidas ehitada coachivat vestlust üles nii, et see täidaks oma eesmärki?
 • Millised on erinevad kuulamise tasandid ja mis on peegeldav kuulamine?
 • Kuidas eristada ja kasutada vestlustel erinevaid sobivaid coachivaid küsimusi?
 • Millised on erinevad tagasiside andmise tehnikad, millele pöörata tähelepanu ja kuidas anda konstruktiivset tagasisidet ilma vasturünnakut tekitamata?
 • Kuidas võtta tagasisidet vastu, nii et sellest oleks tulevikuks kasu, mida teha siis, kui ei ole saadava tagasisidega nõus?
 • Kuidas lahendada keerukaid olukordi vestlustel ja vestluste abil?
 • Miks on oluline ja kuidas seada vestluste käigus eesmärke, mis soodustavad tegutsemist?
 • Kas ja kuidas vestluse käigus tehtud kokkulepetel ja seatud eesmärkidel silma peal hoida?

KOOLITUSE EESMÄRGID:

 • Toetada noortekeskuste töötajaid ja juhte, et nad õpiksid pidama tõhusaid vestlusi oma meeskonnaliikmete, noorte ja kolleegidega;
 • Keskenduda vestluste olulisusele ja vajalikkusele ning võtta fookusesse suhtlemiskompetentsid;
 • Praktiseerida, kuidas olla parem kuulaja ja tõhusam tagasiside andja ja ka vastuvõtja;
 • Läbi töötoas käsitletavate teemade aidata tõsta osalejate suhtlemisega seotud teadlikkust misläbi paraneb ka sisemine koostöö ja omavaheline ühtekuuluvustunne.

Registreerimine on avatud 1. märtsini, kuid kohtade arv on piiratud, mistõttu jätame endale õiguse kohtade täitumisel registreerimine varasemalt sulgeda.

Koolitusest osa võtmiseks on vajalik mõlemal päeval osalemine!

Osalustasu 50€, tasumine arve alusel.

NB! Kui soovid osaleda, kuid osalustasu saab takistuseks, siis võta palun meiega ühendust ja leiame lahenduse.

Koolituse viib läbi Hanna Jõgi, kes on PersonaliDisain OÜ tegevjuht, konsultant ja coach.

Rohkem infot: https://personalidisain.ee/ettevottest/meeskond/

Info:

Kadi Laaneots

kadi.laaneots@ank.ee

53014743