Kuidas mõjutab noortekeskus noori?

Lisatud:13/02/2017

Pressiteade

Eesti, Suurbritannia, Soome, Prantsusmaa ja Itaalia noortekeskused osalevad järgmise kahe aasta jooksul muutuse hindamise protsessis, mille eesmärk on analüüsida keskuse mõju noorele.

Muutuse hindamise käigus esitavad noorsootöötajad keskust külastavale noorele küsimuse: “Sa oled mõnda aega siin keskuses käinud – mis sa arvad, mis on olnud kõige tähtsam muutus, mis sinuga tänu siin käimisele on toimunud?”. Noore vastus pannakse kirja, seejärel toimub kogutud lugude valik ja noorte jaoks tähtsate muutuste lugude analüüs.

Spetsialistid selgitavad tähtsamad muutused

Muutuse hindamise protsessi kolmandas etapis toimub valitud lugude jagamine seotud osapoolte grupiga, kuhu kuuluvad näiteks noorsoopolitsei, lastekaitse spetsialist, kooliesindaja, noorte esindajad, ettevõtja, kohaliku omavalitsuse esindaja jne. Nende ülesanne on tutvuda noorte lugude ja neile lisatud noorsootöötajate kommentaaridega ning valida välja toimunud muutuse hindamise tsükli kõige tähtsama muutuse lugu. Seejärel saadetakse lugu tagasi noorsootöötajate grupile koos kollektiivse põhjendusega, miks just see lugu valiti. Protsess lõpeb metahindamisega ehk tsükli lõpus vaatavad noorsootöötajad oma hindamismetoodika kasutamise kogemuse üle ning analüüsivad.

Hindamine viiakse Eesti, Suurbritannia, Soome, Prantsusmaa ja Itaalia noortekeskustes ja/või –asutustes läbi kuni 2018. aastani. Protsess töötati välja ühe uuringu kaudu kolmanda sektori noorsootööorganisatsioonis. Eesmärk on määratleda osalusmetoodika, millega saaks koguda tõendeid mõju kohta ja jaotada hindamisprotsessi sisemine jõud ümber sellisel viisil, et valdkonna esindajad saaksid uuesti tegelema hakata oma erialatöö põhitahkudega.

Muutuse hindamise protsessis osalevad Eestist Tartu, Pärnumaa ja Läänemaa erinevad noortekeskused. Eesti delegatsiooni rahvusvahelises projektis kuuluvad: Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Tallinna Ülikool ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Projekti “Muutuse hindamine” rahastab Erasmus+ programm.

Eesti ANK toimetab noorte heaks alates 2001. aastast.

Lisainfo: Ivika Uslov, ivika.uslov@ank.ee, tel. +372 5808 4101