Kuidas noortekeskuses KOV-valimistele läheneda?

Lisatud:15/09/2021

Ave-Liis Kivest
Viimsi noortekeskus

Umbes kuu on jäänud selle aasta ühe põnevaima perioodini – kohalike omavalitsuste valimiste alguseni. Seetõttu on veel viimane hetk, et planeerida koos noortega valimisteemalisi tegevusi või neist osa võtta. Jagan Viimsi noortekeskuse näitel mõtteid, kuidas noorte teadlikkust valimiste ja osalemise osas toetada ja mida meie koos noortega planeerime.

  • Noorsootöötajate initsiatiivil saab noortega ellu viia individuaalseid vestluseid, rühmaarutelusid, teemaõhtuid, valimisteemalisi debatte või hoopis simulatsioone, mis keskenduvad valimistele ja teistele ühiskondlikele teemale. Oluline on, et tegevus oleks noorte huvidest ja vajadustest lähtuv, sest ainult nii jõuame soovitud sihtrühmani.

  • Tegevuste planeerimisel on esmalt oluline noortelt uurida, millised on nende teadmised valimistest ning mil viisil nad soovivad enda teadmisi suurendada või neid hoopis kinnistada. Seda infot saab küsida kas üks-ühele- või rühmavestlustes, ülevallaliste küsitluste või miks mitte hoopis Instagrami story’de kaudu. Kanali ja platvormi valik sõltub suuresti piirkonna võimalustest ja noorte eelistustest. 

  • Noorteni jõudmiseks on hea toetuda ka noorte esindajatele kohalikul tasandil, kes tegutsevad kas noortevolikogus või  noortekeskuse noorteaktiivis. Noortekeskus on hea neutraalne ala, kus kõiki erakondi ja valimisliitusid kaasates korraldada näiteks noortele suunatud valimisdebatte.

  • Kui vajalik info käes, saab  hakata tegevusi koos noortega ette valmistama. Soovitus on kaasata teisi noorsootöötajaid ja noorsootööasutusi, ühiskonnaõpetajaid või teisi eksperte, kes saavad vajadusel suunata, tegevuste planeerimisel ja elluviimisel noori ja noortekeskust toetada ja panustada ekspertteadmistega. Kõige olulisem on aga tegevus ellu viia, sest ainult nii on võimalik hinnata, millised on noorte teadmised ja valmisolek osalemiseks, millistest teadmistest ja infost jääb puudu ja mis peamine – selgub, mis on noorte jaoks olulised teemad, millega ka noortekeskuse tasandil on oluline tegeleda.

  • Hea on üle vaadata, mida pakutakse kohalikus omavalitsuses valimiste eelselt, näiteks kus tehakse välikampaaniaid, valimisdebatte vms. Võimalik on ju noortega külastada välikampaaniat tegevaid erakondi ja valimisliite, et tutvuda erinevate valimisprogrammide ja põhiliste lubadustega, kutsuda poliitikuid kohvile ja paluda tutvustada valimisprogrammi, külastada noortega kohalikke valimisdebatte või paneeldiskussioone jne. Tol juhul on oluline kaasata ja tutvuda kõikide erakondade/valimisliitudega, et säilitada neutraalsus ja võrdsus.

  • Valimisprogrammid saab ka ühiselt noortekeskuses läbi töötada ning nende üle arutleda: kas on mõeldud noortele; millised teemad puudutavad kõiki sihtgruppe; kus on oluline noorte arvamus ja kas noored on igas mõttes kaasatud. Samuti hinnata valimislubadusi – kas need on usaldusväärsed ja realistlikud.

  • Soovitame noortega ühiselt vaadata ka Eesti Noorteühenduste Liidu #poliitikudlubavad – “Noored Otsustajad” e-külalistundi,  “Ühtne Eesti” poliitilist teatriprojekti, jälgida @valimiskast Instagrami, kutsuda külla Eesti Noorteühenduste Liidu esindajaid, kes annaks ülevaate valimistest, või Väitlusseltsi koolitus, mis keskendub argumenteeritud arutelude läbiviimisele, KOVi ja riigi rolli eristamisele, valimislubaduste hindamisele, poliitilise faktikontrolli meetodile ning näpunäidete saamisele arutelu/debati ettevalmistamiseks ja juhtimiseks. Väitlusselts on soovitanud näiteks koos noortega analüüsida leheküljelt www.minuomavalitsus.fin.ee enda omavalitsust ja sõnastada arenguvajadused noortest lähtuvalt.

  • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus koostöös Haridus- ja Noorteametiga on koostanud töötubade juhendmaterjalid, mida saab samuti teemaga tutvumise osas tööriistana kasutada. Näiteks annab osaluse töötuba ülevaate, mis on noorte osalus ja kuidas on võimalik osaleda; õige ja vale info eristamise töötoas saab massimeedias levivaid pealkirju hinnata valimiste kontekstis. Juhendmaterjalid on leitavad siit: www.teeviit.ee/infotuba

Lõpetuseks on kõige olulisem tõsta noorte ja noorsootöötajate teadlikkust valimistel osalemise vajadusest ja demokraatiast olenemata viisist, mis selleks valitakse. Noorte jaoks on tähtis mõista, et nad on olulised ja nende nägemusega otsustusprotsessides arvestatakse või miks seda ei tehta. Sealjuures iga noore, olenemata tema vanusest ja võimalustest. Noortekeskuse tegevused on selle teadmise rõhutamiseks suurepärane keskkond!