Kust leida aega muuks, kui ainult tulekahjude kustutamiseks?

Lisatud:12/01/2023

Me kõik oleme tajunud, et ühe noorsootöötaja amet hõlmab endas rohkem kui hunt Kriimsilma seitse ametit kokku. Ette tuleb olukordi noorte nõustamisest kuni torude ummistuste likvideerimiseni välja. Ühtlasi on noorsootöötaja uudishimulik ja teadmistejanuline, kes sooviks muudkui õppida, õppida, õppida. Ainus komistuskivi teadmistejanu kustutamisel on kurikuulus aeg.

Aeg aga pole kummist – sinna mahub heal juhul sisse mõni prioriteetne tegevus ja näpu otsaga mitte nii ereda leegiga põlevaid ülesandeid. Iga kord kui mõtleme, et nüüdseks on kriis möödas või oleme selle kontrolli alla saanud, lahvatab kuskil uus säde. Küll aga me ei saa lasta nendel ootamatustel ennast dikteerida ja peame leidma ka aega ennetustööks. Pikas plaanis aitab see vähemalt mõne kriisisädeme ära hoida.

Eesti õigekeelsussõnaraamat selgitab, et ennetus on “õnnetuste vältimise meetmed”. Seega siit võib selgelt välja lugeda kaks ennetustöö eesmärki: teha noortele selgeks, mis on õnnetus olenevalt kontekstist ning milliseid erinevaid õnnetuse vältimise meetodeid on olemas.

Noorteinfo töötoad kui ennetustöö meetod

Noorteinfo töötubade juhendmaterjalid, mis on saanud uue kuue ja täiendatud sisu, just eeltoodud eesmärke katavad, seda 13 erinevas elulises teemavaldkonnas. Antud juhendid on justkui juba valmis leiutatud jalgratas, millega noorsootöötaja koos noortega punktist A (teadmatus) punkti B (teadlikkus) saab liikuda. Töötoad on mänguline lahendus tegeleda noortega neile olulistel teemadel ning anda neile oskused info otsimiseks, selle usaldusväärsuse hindamiseks ja analüüsimiseks.

Noorteinfo töötubade juhendmaterjalides on olemas vajaminevate vahendite nimekiri; allikad, kust otsida lisainfot ja mida tutvustada noortele; tegevused, mida töötoa raames läbi viia. Oluline on läbiviijal sisuga eelnevalt tutvuda, end teemaga kurssi viia ja panna valmis (digi)vahendid. Siis ei jäägi muud kui töötuba noortele etteantud juhendi abil läbi viia, soovi korral sihtgrupile kohandatult. Materjaliga tutvumiseks ei lähe noorsootöötajal üle 1-2 tunni, kui aga ise töötoa nullist valmistamine võib võtta mitu tööpäeva.

Töötoad sobivad igapäevase avatud noorsootöö osaks. Neid võib korraldada nii eelregistreerimisega kui ka ilma, samuti ei ole määratud ei minimaalset ega maksimaalset osalejate arvu.

Samuti sobivad töötoad laagris läbiviimiseks, siis oskab noorsootöötaja täpselt arvestada, kui palju on osalejaid ja milliseid noori oodata. Ühtlasi loob töötuba laagris hea tasakaalu, kui enamus tegevused on pigem füüsilised. Töötoa võib valida vastavalt laagri temaatikale või lisada töötoa ümber temaatilisi tegevusi, näiteks mõne sama teemat käsitleva filmi vaatamine.

Ka suurematele noortele võib pakkuda väljakutset viia töötuba läbi. Sellisel juhul on noorsootöötaja roll olla abiks ettevalmistuse protsessis ja töötoa ajal olla noortele tugipunktiks ning vajadusel korrahoidjaks.

Lõpetuseks soovin julgustada kõiki katsetama töötubade läbiviimist. Kuna tegu on avaliku esinemisega, siis võib see tunduda mõnevõrra hirmutav. Küll aga on täiesti okei noortele kohe alguses välja kommunikeerida: “See on ka minu jaoks uus väljakutse, seega lahendame töötoa koosloomes ja vaatame, kuhu jõuame.” Töötubadeks saab julgust koguda erinevatel koolitustel ja õpirännetel osaledes, võttes neil ka ise avalikult sõna – iga korraga üha enam. Teine variant on panna enda info otsimise oskused proovile ning laiast internetist otsida näpunäiteid, kuidas koolitada.

Karoliine Aus

Noorteinfo töötubade juhendmaterjalide uuendamise projektijuht